Základní školy v Praze 2 slaví obrovský úspěch

Praha 2 má nejžádanější školy v metropoli. Z deseti základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 2, je největší zájem o ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Kladská, ZŠ Slovenská a ZŠ Londýnská.

Tyto tři školy se umístily v první pětici nejžádanějších základních veřejných škol na území Prahy v aktuálním žebříčku Ministerstva školství na základě údajů z výkazů škol o zahájení povinné školní docházky. V celkovém pořadí, do něhož se započítávají i soukromé základní školy, si naše školy vedly rovněž velmi dobře – ZŠ Kladská a ZŠ Slovenská se umístily v první desítce. Ukazatelem je počet uchazečů, který připadá na jedno místo (poměřuje se počet dětí u zápisu a počet zapsaných prvňáčků). Podle deníku E15, který otiskl informaci o nejlepších školách jako první, mají rodiče největší zájem o ta zařízení, o nichž je známo, v čem jsou dobrá, ať už je to výuka cizích jazyků nebo např. vlídná atmosféra. Vstřícné klima vůči rodičům i žákům stojí i za úspěchem ZŠ Slovenská. A také kvalitní výuka jazyků – španělštiny, francouzštiny, němčiny, od první třídy angličtiny. „Snažíme se naplnit heslo naší školy Úspěch pro každého,“ říká ředitelka ZŠ Slovenská Hana Žampová. Kvalitní výuka stojí i za úspěchem ZŠ Kladská, která vyučuje němčinu od první třídy.

Text: kla

Zveřejněno: 25.09.2018 – support@publix.cz