Socha Neptuna v Havlíčkových sadech dobyla Praze 2 vítězství

V úterý 15. září 2015 byly v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně vyhlášeny výsledky druhého ročníku cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost). Městská část Praha 2 získala ocenění symbolizované stříbrnou plaketou za obnovu Havlíčkových sadů, zahrnující návrat sochy Neptuna na jeho historické místo před Grottou. Umístila se tak na prvním místě v kategorii "obnova památky, restaurování". Cenu Patrimonium pro futuro pro městskou část Praha 2 převzal zástupce starostky Václav Vondrášek.

Diplom a plaketa

Zhotovení kopií a restaurování sochy Neptuna bylo posledním krokem v procesu obnovy parku a znamenalo jeho definitivní vzkříšení a oživení a zároveň záchranu cenného sochařského díla.

Historie Neptuna
Dnešní Havlíčkovy sady původně jako soukromou zahradu vytvořil v letech 1870–1888 na pozemcích několika usedlostí podnikatel Moritz Gröbe.  Ve 20. století dlouho nebyl park udržovaný a část zahrnující Grottu – na níž se podíleli architekti Antonín Barvitius a Josef Schulz a sochaři Josef Vorlíček a Bohuslav Schnirch – byla ještě v roce 2009 v havarijním stavu. Pětitunová socha Neptuna sochaře Bohuslava Schnircha zde chyběla od 70. let 20. století, kdy se přestěhovala do skladu pražského podniku Sady, lesy a zahradnictví; když se v roce 2007 začalo uvažovat o jejím navrácení na původní místo, ukázalo se, že se ztratila. Díky veřejné výzvě byla nakonec objevena v zahradě soukromé tvrze Třebotov. Od majitele, který ji koupil v dobré víře, ji Praha 2 získala zpět a u sochaře a restaurátora Vojtěcha Adamce zajistila její opravu a vytvoření dvou kopií. Originál restaurované Schnirchovy sochy je nyní v budově Novoměstské radnice, jedna kopie byla v listopadu 2013 osazena v Třebotově a druhá v srpnu 2014 v Havlíčkových sadech.


Socha Neptuna v Grottě


Ceny NPÚ za rok 2014   Ceny NPÚ za rok 2014

Zveřejněno: 16.09.2015 – webadmin@praha2.cz