ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ MČ PRAHA 2

ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ MČ PRAHA 2

Infomapa a podrobné informace na www.parkujvklidu.cz (odkaz se otevře v novém okně)o

Výdejna parkovacích oprávnění Praha 2

Kontakty na výdejnu:
tel. +420 236 044 266
tel. +420 236 044 267
tel. +420 236 044 371
e-mail zps@praha2.cz

Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, hlavní budova, přízemí – místnost č. 014.

Den

Provozní doba

Pondělí

8:00–12:00 13:00–17:30

Úterý

7:30–12:00 13:00–16:00

Středa

8:00–12:00 13:00–17:30

Čtvrtek

7:30–12:00 13:00–16:00

Pátek

7:30–13:00

Sobota

Neděle

Z provozních důvodů bude poslední klient přijat k vyřízení 15 minut před koncem uvedené provozní doby.

Informace od Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s.:
Od pondělí 21. 9. 2020 je pro registraci do (OSU) spuštěna nová linka +420 388 901 185. Jedná se o specializované call centrum, které je zřízené pouze pro tento účel a v žádném případě nebude zodpovídat jakékoliv dotazy či vyřizovat požadavky jiného typu.
Pro technické dotazy funguje nadále linka +420 257 015 257, která taktéž od pondělí 
nebude vyřizovat registrace do OSU.

Základní informace

Na území Prahy 2 existují od 1. 10. 2017 dva druhy zón placeného stání (ZPS) – modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.

Modrá zóna

Modrá zóna, která je v Praze 2 na komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To mohou  získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu (viz Metodika pro výdej parkovacích oprávnění), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 1 hodinu, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha). Modré zóny nedisponují parkovacími automaty.

Provozní doba

Základní provozní doba modré parkovací zóny je v Praze 2 denně od 08:00 hodin ráno do 06:00 hodin ráno, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit. Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulováno (tzn. denně od 06:00 do 08:00 hodin).

Parkovací oprávnění (POP)

Dlouhodobé parkování v modré zóně je možné na základě parkovacího oprávnění, které lze získat ve výdejněkde jsou vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění (POP). Parkovací oprávnění je vydáváno na základě metodiky pro ZPS.

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. V modré zóně se tedy za přední sklo vozidla neumisťuje žádný doklad o parkovacím oprávnění, kontrola probíhá elektronicky.

Virtuální parkovací hodiny (VPH)

Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/prahaumožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání v modré zóně bez použití parkovacího automatu a to po dobu maximálně jedné hodiny. VPH jsou v modrých zónách v Praze 2  jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v oblasti s modrou zónou zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání nebo vykládky či nakládky. Návod k použití VPHnávod pro platbu při použití VPH

 

Fialová zóna

Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To mohou  získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu (viz Metodika pro výdej parkovacích oprávnění), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat po omezenou dobu, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

Provozní doba

Základní provozní doba fialové parkovací zóny je v Praze 2 od pondělí do pátku od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit. Mimo základní provozní dobu není parkování ve fialové zóně regulováno.

Parkovací automaty

Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Parkovací lístek vydávaný z parkovacího automatu, obsahuje tyto údaje: oblast, datum platby, čas platnosti „do“, ID parkovací relace, registrační značku a cenu za stání vozidlaNávod k použití parkovacího automatu.

Další informace

Přenosné parkovací oprávnění

Přenosné parkovací oprávnění je náhrada za přenosné parkovací karty. Parkovací oprávnění je vydávané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak výhradně prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU) mohu měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

Pečovatelské parkovací oprávnění

Snížená cena parkovacího oprávnění na maximálně tři SPZ/RZ na maximálně pěti úsecích (v místě trvalého pobytu osoby, o níž je pečováno, kolem nemocnic apod.) pro stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 80 let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění (ani nikdo ze společné domácnosti). Parkovací úseky lze vyhledat zde

 

Ceny parkování

Výtah z ceníku dlouhodobého stání v modré a fialové zóně a krátkodobého stání v ZPS


Zveřejněno: 29.09.2017 – webadmin@praha2.cz