Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů - veřejné projednávání dne 28.6.2011

 „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“  -  prezentace ke zhlédnutí zde

Zveřejněno: 30.06.2011 – webadmin@praha2.cz