Vybudování zařízení Nový domov pro seniory

Městská část Praha 2 je v rámci hlavního města Prahy územím s nejvyšším indexem stárnutí. Očekává se, že během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči.

Proto se radní MČ Praha 2 rozhodli postavit dům pro seniory, který by pokryl potřeby stárnoucích obyvatel Prahy 2. Rada městské části Praha 2 schválila 15. července 2019 usnesení k vypsání otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nový domov“. Cílem je výběr dodavatele, jenž zajistí projektovou a inženýrskou činnost pro stavbu pobytového sociálního zařízení poskytujícího komplexní péči o seniory s nepřetržitým provozem 24 hodin. Předpokládaná kapacita je až 120 lůžek.


AKTUALITYAktualizováno: 23.06.2021 – webadmin@praha2.cz