V Praze vznikl systém monitorování obtěžujícího zápachu

Obtěžující zápach z průmyslové výroby je nyní možné nově nahlásit prostřednictvím formuláře a odeslat e-mailem na podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy. Náměstek primátora Petr Hlubuček požádal prostřednictvím starostky Jany Černochové městskou část Praha 2 o součinnost.

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému jeho monitorování městem. Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby. Tento formulář je k dispozici ke stažení na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy na adrese:

Vyplněný formulář, který oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu na hlavní podatelnu úřadu, zpracuje pověřený pracovník oddělení ochrany ovzduší. Žádost bude následně vyhodnocena.
Informace uvedené v žádosti se porovnají s informacemi o rychlosti a směru větru na měřících stanicích ČHMÚ v Praze, aby se mohly vyřadit neadekvátní stížnosti. Oprávněné stížnosti budou uloženy do databáze, která bude sloužit jako podklad pro další jednání při řešení problematiky zápachu. Informace o místě výskytu umožní vytvořit mapu hlášených událostí.


Na webu praha2.cz najdete informace po záložkou Občan/Životní prostředí/Ovzduší


puch