V Moravské ulici se budou dokončovat stavební práce

V Moravské ulici mezi domy s orientačními čísly 12 až 24 budou pokračovat stavební práce na komunikaci (chodník, parkovací stání, obrubníky, vozovka, montáž mříží/rabátek ke stromům) po pokládce kabelového vedení.


Termín: 17. 4. až 24. 5. 2021. Práce provádí firma DAP, stavbyvedoucí P. Vincík, tel.: 606 664 317.

Moravská