Statistické informace o Praze 2

» více informací na www.praha.czso.cz

Hranice obvodu Praha 2 byly stanoveny v r. 1960 a v r. 1990 se tento obvod stal městskou částí Praha 2. Území MČ Praha 2 zahrnuje 4 katastrální území: jedno celé (Vyšehrad) a části dalších 3 (Nové Město, Vinohrady a Nusle) podle následující tabulky:

Katastrální území rozloha k.ú.
(v ha) v MČ
% plochy k.ú.
na MČ
Praha od roku První písemné záznamy
Nové Město 147 44 1784 1348
Nusle 24 8 1922 1088
Vinohrady 211 55 1922 1849
Vyšehrad 36 100 1883 1070
PRAHA 2 418 0 0 0

Počet obyvatel Prahy 2 k 31. 12. 2017 podle údajů
Českého statistického úřadu:
49 624 obyvatel

 

Zdroj : Český statistický úřad


 Údaje ČSÚ z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2011

Počet městských částí

1

územně technických jednotek

4

základních sídelních jednotek

22

 Obyvatelstvo

Počet obyvatel

48 773  (k 1. 1. 2011)

v tom ve věku:

 

0 - 14

4 909

15 - 59

33 047

60 a více vč. nezjištěného věku

10 568

z celkového počtu obyvatel:

 

věřící

10 388

bez vyznání

14 894

nezjištěno

23 478

z obyvatel ve věku 15 a více let:

 

svobodní

22 362

ženatí/vdané

16 058

rozvedení

5 821

ovdovělí

3 000

z obyv. ve věku 15 a více let se vzděláním:

základním včetně

neukončeného vzdělání

3 717

středním bez maturity

7 075

středním s maturitou

11 869

vysokoškolským

10 805


Zdroj : Český statistický úřad