Sociální služby, poskytovatelé sociálních služeb

Sociální služby definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, www.portal.gov.cz/zakon/108/2006 , který rozlišuje služby podle typu sociální situace: služby sociální péče a služby sociální prevence. 

Každý občan má dle tohoto zákona nárok na bezplatné sociální poradenství.  Umožňuje občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci (z důvodu věku, zdravotního stavu, způsobu života apod.) spolurozhodovat o tom, jakou formou budou svoji situaci řešit.

Samotné poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu – smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem služby a uživatelem služby.

Základní informace o druzích sociálních služeb jsou uvedeny na webových stránkách MPSV.

Zákon o sociálních službách ukládá poskytovatelům povinnost registrace organizace u krajského úřadu, pro pražské poskytovatele u Magistrátu hlavního města Prahy.

Registr poskytovatelů sociálních služeb obsahuje podrobné informace o organizacích, které poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vč. ceníku a kontaktů.