Přehled provozu školních hřišť pro veřejnost – 2017

Ředitel/ka školy má právo kdykoliv hřiště z provozně-technických důvodů uzavřít

Botičská

Jana Masaryka

Kladská

Na Smetance

Resslova

Sázavská


1. 1.–30. 6. 
1. 9.–31. 12.

1. 4.–30. 6.
1. 9.–31. 10.

1. 4.–30. 6.
1. 9.–31. 10.

1. 1.–30. 6.
1. 9.–31. 12.

2. 4.–30. 6.
1. 9.–30. 10.

1. 4.–30. 6.
1. 9.–31. 10.

Pondělí

14:00–20:00

17:00–19:00

18:00–20:00

17:00–20:00

17:30–20:00

Úterý

14:00–20:00

17:00–19:00

18:00–20:00

17:00–20:00

17:30–20:00

Středa

14:00–20:00

17:00–19:00

18:00–20:00

17:00–20:00

17:30–20:00

Čtvrtek

14:00–20:00

17:00–19:00

18:00–20:00

17:00–20:00

17:30–20:00

Pátek

14:00–20:00

18:00–20:00

17:30–20:00

Sobota

10:00–18:00

10:00–18:00

11:00–18:00

10:00–18:00

Neděle

10:00–18:00

10:00–18:00

11:00–18:00

10:00–18:00


ZŠ Sázavská – v případě, že se nekoná výuka na hřišti, je hřiště otevřeno dříve

ZŠ Kladská – v době státního svátku je hřiště uzavřeno

V případě nepříznivého počasí jsou hřiště většinou uzavřená.