Sběr olejů a tuků z domácností v Praze 2

Na území městské části Praha 2 jsou umístěny nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na dvaceti stanovištích:

popelnice
Pod Slovany – Plavecká (Nové Město) 

Fügnerovo náměstí 5 (Nové Město)

Václavská 20 (Nové Město)

Na Slupi 12 (Nové Město)

Sekaninova 30 (Nusle)

Slavojova u parku (Nusle)

Jaromírova 65 (Nusle)

Neklanova 27 (Vyšehrad)

Vratislavova 16 (Vyšehrad)

Sázavská 13 (Vinohrady)

Vinohradská 38 (Vinohrady)

Londýnská – Záhřebská (Vinohrady)

Polská 4 (Vinohrady)

Krkonošská 2 (Vinohrady)

Římská 10 naproti (Vinohrady)

Jana Masaryka 14 (Vinohrady)

Belgická 21 (Vinohrady)

Bělehradská 22 (Vinohrady)

Bělehradská 47 (Vinohrady)

U Kanálky 8 (Vinohrady)


NOVÁ STANOVIŠTĚ SBĚRU OLEJE

Jiráskovo náměstí (Nové Město)

Koperníkova 1 (Vinohrady)

Malá Štěpánská 4 (Nové Město)

Na Hrobci 7 (Nové Město)

Slovenská 19 (Vinohrady)


Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a ty následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!

Jak se využívají použité oleje a tuky? Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie. Zdroj: www.vikinggroup.cz


Více informací a pokyny k akci obdržíte na bezplatné Infolince Ulice Prahy 2 – 800 879 222, infolinka@praha2.cz
Technické zajištění projektu: Komwag, podnik údržby a čistoty města, a. s., tel. 236 040 000, komwag@komwag.cz

http://www.cistadvojka.cz/

leták