Kontaktní e-mailová adresa pro dotazy týkající se prodeje obecních bytových domů a bytových jednotek:

prodejbytu@praha2.cz