Praha 2 směřuje k dalším energetickým úsporám

Městská část zavádí chytrá řešení v oblasti energetiky, která povedou k efektivnější spotřebě energie a tedy k výrazně nižším nákladům.

Od poloviny února letošního roku má městská část vlastního energetika, jehož hlavním úkolem je zajištění nižší spotřeby energií. V první řadě získává přehled o energetickém fungování a spotřebách energií v jednotlivých budovách, které jsou ve správě městské části a jí zřizovaných organizací. Praze 2 částečně pomohla ČVUT, která pro městskou část vytvořila tzv. energetický pasport budov.

Dále se uskutečnila optimalizace odběrných míst elektřiny. Změnou určitých parametrů, jako jsou například tarifní sazby nebo kapacity jističů, bude možné uspořit více než 420 tisíc korun ročně. V souladu s expertní analýzou, kterou provedla specializovaná firma, energetik okamžitě podal žádost o změnu parametrů odběrných míst dodavateli elektrické energie. Úspory finančních nákladů na energie lze také dosáhnout odbornou kontrolou fakturovaných částek za spotřebu a jejich případnou reklamací. I touto neinvestiční formou již energetik uspořil městské části několik desítek tisíc korun. Výsledky budou ještě lepší v případě, že se podaří naistalovat elektronické vzdálené odečty.

Co se spotřeby vody týká, spolupracuje energetik městské části s dodavatelem vody, společností Pražské vodovody a kanalizace,
a. s., na tom, aby byly postupně ve všech budovách městské části zavedeny vzdálené odečty, a to včetně alarmových hlášení v případě poruch a úniků vody.

S energetikou úzce souvisí i hygiena vnitřního prostředí budov. Laicky řečeno, když je v místnosti vydýchaný vzduch, je třeba větrat – a větrání zejména v zimních měsících znamená ztrátu tepelné energie. Ke zjištění aktuálního stavu vnitřního prostředí v budovách městské části, zejména s ohledem na úroveň CO2 v obsazenějších místnostech, vznikají pilotní projekty vzdáleného měření, záznamu a vyhodnocování změřených hodnot. Měří se jednak ve vybraných školních třídách, jednak ve vybraných kancelářích radnice městské části. Údaje vyhodnotí městská část opět ve spolupráci s ČVUT a přijme ta nejvhodnější opatření.

Všechny tyto kroky jsou důsledkem zavedení a certifikace řízení nakládání s energiemi dle normy ČSN EN ISO 50001, jež odsouhlasili radní městské části. Současně Praha 2 požádala o dotaci poskytovanou ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu Efekt 2018, na zpracování dokumentace a metodiky pro zavedení systému hospodaření s energiemi, právě dle normy ISO 50001, a tuto dotaci získala. Nové energetické řízení tak vyústí ve vytvoření systému, který bude pomocí ICT technologií získávat informace o spotřebě energií a jejích nákladech. Umožní tak vyšší efektivitu kontroly a následné výrazné úspory městské části.

 

 

Zveřejněno: 04.06.2018 – webadmin@praha2.cz