Praha 2 pomáhá seniorům a samoživitelkám

Praha 2 pomáhá seniorům i samoživitelkám  Městská část Praha 2 ani v těchto dnech nezapomíná na nejohroženější skupinu obyvatel – seniory a také na rodiny samoživitelů, kterých se vládní restrikce dotýkají vůbec nejvíce.   

Senioři  z Prahy 2 mohou v případě úzkosti a strachu o sebe a své blízké kontaktovat psychoterapeutku Markétu Řeřichovou (tel. 775 262 077) anebo otce Jakuba Berku (tel. 602 795 637) z farnosti sv. Ludmily. Na psychologickou pomoc nyní městská část navazuje spuštěním speciální linky 800 600 604, kam se mohou občané obracet v případě, že potřebují obstarat základní životní potřeby, zakoupit potraviny, léky, hygienické prostředky, zajistit doprovod k lékaři anebo jen potřebují poradit. Linku obsluhují od pondělí do pátku v určenou dobu pracovníci humanitního odboru úřadu městské části.V této souvislosti připravila radnice i informační leták, s jehož distribucí do schránek občanů pomůže během následujících dnů Česká pošta, s.p.  „"V tomto období, kdy na nás všechny doléhají každodenní negativní zprávy, hledáme cesty jak pomoci těm nejpotřebnějším. U nás na dvojce to nejsou jen senioři, ale i rodiny samoživitelů, kterým se díky neustálé nejistotě a vládním restrikcím nedostává příjmů a mají náhle problém vyjít s rodinným rozpočtem. Vedle psychologické a duševní podpory se tak snažíme našim občanům zprostředkovat i pomoc materiální. V případě potřeby tak mohou kontaktovat naši nadaci Dvojka srdcem, která jím může pomoci toto nelehké období překlenout,“ uvedla k tématu Alexandra Udženija, místostarostka Prahy 2, která má ve své gesci sociální oblast i podporu podnikání.

Nadační fond městské části Praha 2 Dvojka srdcem je tak připraven v těchto dnech finančně podpořit jak seniory, tak rodiny samoživitelů. Během uplynulých měsíců tuto pomoc využilo hned deset takových rodin, kterým nadace přispěla celkovou částkou přesahující 151 tisíc korun. Tato pomoc by se však nemohla realizovat, nebýt štědrých dárců z řad jednotlivců i společností.

Pomáhat však může každý a finančně podpořit konkrétní lidský příběh, anebo poukázat jednorázový příspěvek či pravidelný vklad na účet nadace č. 5298268319/0800, kdy o cílovém příjemci pomoci rozhodne správní rada nadačního fondu. Bližší informace o formě a způsobu pomoci jsou k dispozici na webových stránkách nadace: https://dvojkasrdcem.cz/darci/.

Praha 2 pomáhá seniorům a matkám samoživitelkám
Kromě uvedených kontaktů je také v provozu bezplatná linka 800 157 157, která je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a volat na ni mohou starší lidé i jejich blízcí, kteří si nevědí rady v těžkých životních situacích. Provozuje ji Život 90 a vyškolení konzultanti a konzultantky mohou pomoci ve chvílích osamělosti. Volající mohou  s odborníky probrat i komplikované mezilidské vztahy a poradit se mohou i o praktických věcech, jako jsou například příspěvky na péči či na bydlení. Na tuto linku bezpečí se mohou obrátit i ti, kteří se potýkají přímo či nepřímo s domácím násilím nebo týráním. 

Zveřejněno: 22.10.2020 – webadmin@praha2.cz