Plochy pro volné pobíhání psů na území Prahy 2 - užitečné informace

V současné době mají psi umožněný vstup do všech parků na Praze 2 na vodítku. Úplný zákaz vstupu platí na dětská hřiště, do zahrady Ztracenka (Albertov) a na Bastion XXXI.

Městská část Praha 2 udělila výjimku ze zákazu volného pobíhání psů ve veřejné zeleni (v parcích) v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č.6/2001, o ochraně veřejné zeleně a vymezila níže uvedené plochy pro volné pobíhání psů:

Plochy ve správě MČ Praha 2

Tyto plochy se nachází:  >Infomapa P2

Na těchto místech platí volné pobíhání psů bez časového omezení:

  • v parku Riegrovy sady (o výměře 10 540 m2)
  • v sadech Svatopluka Čecha (o výměře 4343 m2)
  • v parku Folimanka (o výměře 5321 m2)
  • na Moráni (o výměře 2605 m2)
  • na Perucké stráni (o výměře 26 270 m2)
  • v parčíku na Karlovském předmostí (o výměře 15 635 m2)
  • v parčíku Neklanova–Zábojova (o výměře 3457 m2)

Na těchto místech platí volné pobíhání psů s časovým omezením:

  • sady Bratří Čapků (o výměře 3147 m2)

mimo plochy výše uvedené je umožněn volný pohyb psů i v zeleni v Národní kulturní památce Vyšehrad:

Plochy ve správě Národní kulturní památky Vyšehrad

Tyto plochy se nacházejí (viz mapa)

  • park pod  Cihelnou bránou, při ul. Vratislavova (2116 m2 ) >Infomapa P2
  • park u Táborské brány, při ul. V pevnosti (4719 m2) >Infomapa P2

 

 

Zveřejněno: 09.11.2012 – webadmin@praha2.cz