Omezení konzumace alkoholu na náplavce Praha 2 vítá, k novele vyhlášky má ale připomínky

Radní Prahy 2 na svém pondělním jednání projednali návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Uvítali omezení alkoholu na náplavce, které dlouhodobě prosazovali, a také zpřesnění terminologie. Zároveň však žádají Magistrát hlavního města Prahy o doplněnínávrhu o své zásadní připomínky.

Vyhlášku v navrhovaném znění považuje Rada městské části Prahy 2 za nepřehlednou. Nesouhlasí také s obecnou výjimkou ze zákazu požívání alkoholu ve dnech 31. prosince a 1. ledna. Požaduje, aby se nevztahovala na dětská hřiště a pískoviště a prostor v okruhu 100 metrů od nich, kam požívání alkoholu prostě nepatří. Radní také nesouhlasí s tím, aby na území městské části Praha 2 vznikla lokalita, ve které by docházelo beztrestně k jakékoli konzumaci alkoholu.

„Z hlediska vymahatelnosti práva je návrh obecně závazné vyhlášky koncipován dost nešťastně. Detailní znalost všech veřejných prostranství v hlavním městě Praze, na kterých je požívání alkoholu zakázáno, je pro strážníka i občana v praxi téměř nemožná,“ zhodnotila návrh vyhlášky krátce starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Městská část Praha 2 také absolutně nesouhlasí se záměrem magistrátu na vyčlenění lokality,  ve které by bylo požívání alkoholických nápojů explicitně povoleno. „Žádnou takovou lokalitu na území městské části Praha 2 nechceme. Pokud by takové místo vzniklo, docházelo by tam zcela jistě ke koncentraci popíjejících osob. O znečišťování daného místa, hlučném a obtěžujícím chování nemluvě. A to si jistě nikdo z nás nepřeje,“ dodala Jana Černochová.

„Zařazení náplavky mezi místa s omezenou dobou konzumace alkoholu od půlnoci do deváté hodiny ranní je krok správným směrem. Je to výsledek naší snahy pomoci rezidentům Podskalí. Za velmi významnou změnu také považujeme zpřesnění terminologie. Požíváním alkoholických nápojů na veřejném prostranství se v návrhu rozumí i zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem. Tyto kroky zcela jistě usnadní práci zejména policistům a strážníkům, kteří budou dodržování vyhlášky kontrolovat“, uvedl radní pro bezpečnost Michal Zuna.

Zveřejněno: 14.09.2021 – webadmin@praha2.cz