Odpadky pod dohledem

Městská část Praha 2 spustila v průběhu podzimu 2017 pilotní projekt chytrého odpadového hospodářství. Od začátku roku mohou úředníci i vedení městské části Praha 2 odkudkoli sledovat aktuální naplněnost kontejnerů na tříděný odpad ve 14 lokalitách a dohlížet na dostatek sáčků na psí exkrementy u 50 odpadkových košů.

Podstatou technického řešení je umístění nově vyvinutých bezdrátových čidel do kontejnerů či zásobníků na sáčky. Tři různé typy senzorů zaznamenávají aktuální naplněnost kontejneru, průchodnost jeho hrdla a množství sáčků v zásobnících. Komunikaci mezi čidly a počítači zajišťuje SigFox, bezdrátová síť speciálně navržená pro internet věcí. Vedle zmíněných aktuálních údajů jsou dostupná i nejrůznější data statistické povahy, která poskytují výpověď o chodu odpadového hospodářství a jeho využívání.

odpadky

(Ilustrační foto 2.8. 14 hod)

Doposud jsme zjistili následující:

-  Průměrná naplněnost kontejnerů v průběhu sledovaného období je pod 70 %
-  Barevné sklo se jeví jako komodita s nejnižší efektivitou svozu
-  Papír a plast se jeví jako jediné komodity s efektivitou nad 70 %
-  Doplňování sáčků na psí exkrementy probíhá v pořádku bez větších problémů

Výsledky projektu otevírají zcela nové možnosti pro optimalizaci systému svozu odpadu. Moderní systém z oblasti internetu věcí tak může občanům v delším časovém horizontu přinést konec problémů s přeplněnými kontejnery. V situaci, kdy méně vytížené kontejnery budou vyváženy až právě ve chvíli, kdy se naplní, navíc může dojít i k poklesu nákladů na svoz. Aby tento systém fungoval opravdu efektivně, bylo by ale nutné uvažovat o jeho rozšíření na území celého hlavního města Prahy a využití všech synergických efektů.

Zveřejněno: 15.08.2018