Inzerce v Novinách Prahy 2 je levnější

Zlevnění inzerce v Novinách Prahy 2 a pohodlnější platby  

Rada městské části Praha 2 schválila dne 3. dubna 2017 nový ceník inzerce v Novinách Prahy 2 a také možnost platby bezhotovostním převodem.

Počínaje tímto datem jsou ceny za plošnou inzerci nastaveny tak, že na rozdíl od dosavadní praxe vzrůstají přímou úměrou. Ve výsledku to znamená celkové zlevnění inzerce. Toto rozhodnutí odpovídá dlouhodobému trendu radnice podpořit drobné živnostníky, řemeslníky a další podnikatele působící na území městské části. Dalším krokem, který by měl inzerentům usnadnit situaci, je zavedení možnosti platby bezhotovostním převodem. Podrobný ceník ke stažení je ZDE a další informace k inzerci jsou ZDE.

Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek a plateb za inzerci:

Jitka Bartáková, sekretariát odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, místnost č. 103 (1. patro), tel.: 236 044 181, e-mail: inzerce@praha2.cz.

Poštovní adresa: Úřad MČ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

NIKDO JINÝ NENÍ OPRÁVNĚN INZERCI DO NOVIN PRAHY 2 PŘIJÍMAT!

UPOZORNĚNÍ!!! Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JE TŘEBA INZERCI NA MĚSÍC SRPEN A ZÁŘÍ  OBJEDNAT DO 15. ČERVENCE!!!

E-mailová adresa pro dotazování na inzerci: inzerce@praha2.cz.

Sídlo redakce: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, kancelář č. 133,

tel.: 236 044 182, 236 044 119.

 

Noviny Prahy 2 vycházejí jednou měsíčně, vždy první kalendářní pondělí, v nákladu 30 000.

Distribuce: 27 000 výtisků do všech domácností Prahy 2.

Inzeráty je nutné dodat v elektronické podobě, tj.e-mailem nebo na paměťovém zařízení.

Inzeráty neupravujeme a požadujeme jejich dodání na klíč.

Upozornění: Při podávání objednávky je třeba uvést, o jakou službu či produkt se jedná.

Platba za inzerci v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nebo nově bezhotovostním převodem musí být provedena nejpozději do 15. dne v měsíci předcházejícím zveřejnění.

Zveřejněno: 18.06.2017 – webadmin@praha2.cz