Přehled o vyřízení žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy


U P O Z O R N Ě N Í  -  odstávka systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů (29. 07. - 01. 08. 2021)

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech a také v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na plánovanou odstávku systému, který slouží pro podání žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a jejich následného převzetí.


Veškeré aktuální informace týkající se plánované odstávky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů budou zveřejněny též na webových stránkách Ministerstva vnitra.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Vážení občané,

s účinností od 01. 07. 2018 můžete při podání žádosti o nový občanský průkaz nebo nový cestovní pas uvést mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o tom, že Váš doklad je hotový a můžete si ho převzít.

Pokud této možnosti nevyužijete, máte možnost si v následujícím přehledu kdykoliv ověřit, zda Vaše žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu byla již vyřízena a vydaný doklad je pro Vás u zdejšího úřadu připraven k vyzvednutí. Stačí znát datum podání žádosti. Přehled je pravidelně aktualizován bezprostředně po obdržení a zpracování dodávky hotových dokladů.

Informace k zadání bezpečnostního osobního kódu (BOK), který se zadává i tehdy, pokud občan nechce elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat, naleznete zde.

Informace k zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým osobním kódům naleznete zde.

Přehled se nevztahuje na žádosti podané prostřednictvím jiných úřadů, stejně jako na doklady, o které bylo požádáno ve zkrácených lhůtách.

K vyzvednutí hotového dokladu můžete využít možnosti se elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek    07:30 - 16:00 
  pátek   07:30 - 13:00

Poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení je vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.
______________________________________________________________________________________________________


OBČANSKÉ PRŮKAZY

CESTOVNÍ PASY

  žádosti podané nejpozději dne (včetně)         

        žádosti podané nejpozději dne (včetně)       

21. 07. 2021

15. 07. 2021


Informace k podávání žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.

 

odbor správních agend ÚMČ Praha 2