Elektronická aukce nájemních bytů

V pořadí již druhá elektronická aukce nájemného startuje již v pondělí 10. května 2021. Realizaci výběrového řízení na pronájem bytových jednotek formou elektronické aukce zprostředkovává a zajišťuje společnost NAXOS, a. s., IČ: 26445867, se sídlem Holečkova 103/31, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen ,,vyhlašovatel“).

Elektronické aukce proběhnouve dnech 10. a 17. května 2021. Seznam nabízených bytů k nájmu a další důležité informace naleznou zájemci pod příslušným inzerátem na webu vyhlašovatele: https://naxos.cz/drazebni-dny.

Postup přihlašování do aukce včetně informací o kaucích, které musí být složeny s předstihem, naleznete v informačních listech jednotlivých bytů zařazených do nabídky:https://urad.praha2.cz/Byty-za-smluvni-najemne?o=1800