Dluhová pomoc – Milostivé léto

Do 28. ledna 2022 probíhá akce umožňující fyzickým osobám zbavit se exekucí vedených vůči nim městskou částí Praha 2 vzniklých především v souvislosti s nájmem obecních bytů a nebytových prostor.
Postačí doplatit exekutorovi aktuální dlužnou jistinu a náklady exekuce ve výši 908 Kč. Netýká se dlužníků v insolvenci. Pro využití této příležitosti je nutno nejprve kontaktovat příslušného exekutora, který sdělí aktuální výši jistiny a platební údaje, kam je nutno dlužnou částku zaslat. Následně je třeba zaplatit exekutorem  vyčíslenou částku se zprávou pro příjemce, kde bude uvedeno, že se jedná  o úhradu jistiny v rámci akce Milostivé léto (případně se zprávou dle pokynu exekutora). Částka musí být připsána na účet exekutora nejpozději 28. 1. 2022. V případě dotazů či nejasností vám doporučujeme se obrátit na exekutora, který vaši exekuci vede. Pro zjištění příslušného exekutora nebo upřesnění postupu se lze obrátit na MČ Praha 2 tel: 236 044 255, 236 044 477, 236 044 17.

 

Zveřejněno: 01.12.2021 – webadmin@praha2.cz