Centrum sociálních služeb Praha 2

Centrum sociálních služeb Praha 2 je organizací zřízenou městskou částí za účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2. Nabízí tyto okruhy služeb:
  • Pečovatelská služba
  • Domovy pro seniory, odlehčovací služba
  • Domov s hospicovou péčí Domov pod střechou
  • Denní stacionář
  • Domácí zdravotní péče 
  • Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek
  • Doprava k lékaři
  • Jesle
  • Poradna pro seniory a jejich blízké

Se svými přáními, postřehy i případnou nespokojeností se můžete svěřit ředitelce Mgr. Martině Polanské na tel.: 222 513 321.

Služby sociální péče poskytuje Centrum sociálních služeb Praha 2 ve shodě s ustanoveními zákona č. 108/06 Sb., o sociálních službách. Pro poskytování zdravotnických služeb je Centrum sociálních služeb Praha 2 registrováno u odboru zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy.

Centrum sociálních služeb Praha 2