Aktuálně z MČ Praha 2

1 2 3 4 5  > 
 • Dotazníkový průzkum zájmu o Kotlíkové dotace v hl. m. Praze pro rok 2022

  03.12. 2021
  Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR, připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů 1. a2. emisní třídy, zejména u sociálně slabých domácností.
 • Praha 2 pomáhá prodejcům zrušených vánočních trhů

  02.12. 2021
  Trhovci, kteří museli kvůli koronavirovým opatřením odstrojit stánky vánočních trhů na náměstí Míru, našli zastání u městské části Praha 2. Radnice od nich odkoupila téměř 300 balíčků s drobnými dárky, vínem, vánočním cukrovím, sušenkami a rukodělnými výrobky.
 • Zemřel politický vězeň, disident a novinář Petr Uhl

  02.12. 2021
  S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí Petra Uhla, politického vězně, disidenta, novináře a občana, který prožil život v Praze 2.
 • Děti z MŠ a ZŠ ozdobily vánoční stromky na náměstí Míru

  01.12. 2021
  Již tradiční adventní zdobení dnes přivedlo na náměstí Míru desítky dětí mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2.
 • Dluhová pomoc – Milostivé léto

  01.12. 2021
  Do 28. ledna 2022 probíhá akce umožňující fyzickým osobám zbavit se exekucí vedených vůči nim městskou částí Praha 2 vzniklých především v souvislosti s nájmem obecních bytů a nebytových prostor.
1234>

Aktuálně z úřadu

1 2 3 4 5  > 
 • Obvodní soud pro Prahu 2 potřebuje nové přísedící

  16.02. 2021
  Přísedící obvodního soudu pro Prahu 2 volí na svém zasedání Zastupitelstvo městské části Praha 2 na dobu 4 let. Po svém zvolení skládá přísedící slib do rukou předsedy soudu a je zařazen k výkonu funkce do konkrétního soudního senátu.
 • Výzva živnostenského odboru

  15.10. 2020
  Vážení podnikatelé, svá podání, prosíme, zasílejte elektronicky datovou schránkou ID DS y7yb44i nebo e-mailem posta@praha2.cz podepsaným elektronickým podpisem nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 2, živnostenský odbor, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2. Formuláře jsou k dispozici na webové adrese https://www.rzp.cz/elpod.html
 • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  04.10. 2021
  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny na 8. 10. a 9. 10. 2021
 • Informace o konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 27

  05.10. 2020
  Do volebního obvodu č. 27 pro volby do Senátu spadají v městské části Praha 2 pouze volební okrsky č. 2032 až 2045 (z okrsku 2032 pouze část, která spadá do katastru Vyšehrad). V ostatních volebních okrscích č. 2001 až 2031 (katastr Nusle a Vinohrady) se volby do Senátu nyní nekonají.
 • Oznámení o době a místě konání voleb

  21.09. 2020
  Starostka městské části Praha 2 podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volby do Senátu parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 27 se uskuteční 2. a 3. října 2020.
1234>

Aktuálně