Zóna placeného stání

PRODEJ PARKOVACÍCH KARET

UPOZORNĚNÍ

PAPÍROVÉ PARKOVACÍ KARTY SE PŘESTANOU POUŽÍVAT 30. 9. 2017 A PO TOMTO DATU JE NAHRADÍ ELEKTRONICKÉ PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ (POP). ŽÁDAT O PRODLOUŽENÍ TEDY STAČÍ AŽ KE KONCI PLATNOSTI AKTUÁLNĚ UHRAZENÉHO POP (lze zjistit z parkovací karty – k datu platí od přičíst dobu, na kterou bylo zakoupeno oprávnění)

Nový ceník ZPS platný od 24. 8. 2017 a veškeré informace k ZPS najdete na www.parkujvklidu.cz

 

MAPY ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ
 mapyzps-ilu.jpg
PŘEJÍT NA INTERAKTIVNÍ MAPU ZPS

ÚŘEDNÍ HODINY
po, st: 8:00–12:00  13:00–17:30
út, čt:  7:30–12:00  13:00–16:00
pá:   7:30
13:00 

INFORMACE: tel.: 236 044 267, 236 044 371
e-mail: zps@praha2.cz
www.parkujvklidu.cz


Možnost využití služby on-line objednání na konkrétní datum a čas:
OBJEDNAT SE ON-LINE


Platit je možné v hotovosti nebo platební kartou.

Parkovací karty se vydávají na základě předložených platných dokladů. Informace, týkající se podmínek pro získání parkovací karty, o výměně parkovací karty, potřebných dokladech apod. naleznete ZDE (doc; 2,9 MB) 

Novou parkovací kartu je možné zakoupit až 3 měsíce před skončením platnosti parkovací karty předchozí. K žádosti je nutné předložit opakovaně všechny potřebné doklady!

Parkovací kartu lze vydat i občanovi, který má již změněný trvalý pobyt (dle OP, nebo dle ustřiženého OP s dokladem o změně trvalého pobytu), ale dosud nemá tuto změnu uvedenu v technickém průkazu. V tomto případě bude pečlivě zkontrolováno rodné číslo dle TP a OP. Výjimka z metodiky platí jen dočasně, při nákupu následující karty tyto údaje již musí souhlasit!


JEDNORÁZOVÉ STÍRACÍ PARKOVACÍ KARTY

Od 1. 7. 2017 je možné zakoupit jednorázové stírací parkovací karty opravňující ke stání v modré zóně na přepážce č. 9 Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici. Platnost jednorázových stíracích parkovacích karet končí na území MČ Praha 2 dne 30. 9. 2017!

Tyto parkovací karty slouží především pro potřeby zásobování a provádění služeb na území ZPSstiraci PK lic.jpg

  • mají celoplošnou působnost v rezidentních zónách s platností na všech částech ZPS v hl. m. Praze;
  • karty jsou stírací a aktivují se setřením časových údajů doby příjezdu vozidla;
  • stírací prvky jsou rok, měsíc, den, hodina a min.;
  • čas platnosti dvouhodinové PK se objeví pod setřenými prvky;
  • po aktivaci bude umístěna na viditelném místě za předním sklem vozidla;
    stiraci PK rub.jpg

 

Dvouhodinová jednorázová parkovací karta za 120,- Kč  Desetihodinová jednorázová parkovací karta za 400,- Kč

UKÁZKA STÍRACÍCH PARKOVACÍCH KARET

VÝJIMKY – TZV. PEČOVATELSKÁ PARKOVACÍ KARTA

Rada hl. m. Prahy přijala dne 10. 6. 2008 usnesení č. 749 k doplnění zásad pro zřizování zón placeného stání na území hlavního města Prahy. Toto usnesení naleznete ZDE

Na základě tohoto usnesení mohou invalidní, nemocní a dříve narození občané požádat o výjimku. Podrobnosti v příloze č. 1 důvodové zprávy Usnesení RHMP jsou k dispozici ZDE

Žádosti o povolení výjimky vyřizuje referent odboru dopravy Marek Šebestík.

ŽÁDOST KE STAŽENÍ (doc; 43,5 kB)  

 

 ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

sq-oranz.jpgOranžová zóna –
je určena pro krátkodobé stání vozidel návštěvníků Prahy 2, s dobou stání omezenou na maximálně 2 hodiny. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši uhrazené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 15 minut.


sq-zelena.jpgZelená zóna
je určena pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 2, s dobou stání omezenou na max. 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, který vydá v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za hodinu stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut.


sq-modra.jpgModrá zóna
je určena pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání, a vlastníků nemovitostí (rezidenti) a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání (abonenti). Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti, vyznačené na kartě.

 

ČASOVÝ PROVOZNÍ REŽIM V ZÓNĚ PLACENÉHO STÁNÍ


sq-oranz.jpgOranžová zóna
– návštěvnické krátkodobé parkovací stání na dobu max. 2 hod
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu ve všední den v době 08:00–18:00 hod. a v době  18:00–08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).


sq-zelena.jpgZelená zóna – návštěvnické střednědobé parkovací stání na dobu max. 6 hod.
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu ve všední den v době 08:00–18:00 hod. a v době  18:00–08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).


sq-modra.jpgModrá zóna
rezidenti a abonenti a vlastníci nemovitostí
Tato zóna placeného stání je v provozu v době od 08:00–00:00 hod a 00:00–06:00 hod.
V době 06:00–08:00 hod. může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty a během dne pro parkování vozidel, které nepřekročí dobu parkování max. 3 min.


METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ

FORMULÁŘ – SLUŽEBNÍ VOZIDLO K SOUKROMÝM ÚČELŮM

FORMULÁŘ – VÝJIMKY – PEČOVATELSKÁ PARKOVACÍ KARTA

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANĚ
ve smyslu § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

CENÍK PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ PLATNÝ OD 1. 4. 2016 DO 23. 8. 2017 (USNESENÍM RHMP Č. 244 ZE DNE 9. 2. 2016)

„CENÍK PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ PLATNÝ OD 24. 8. 2017 (USNESENÍM RHMP Č. 1709 ZE DNE 18. 7. 2017)“