Zmizelá místa Prahy 2 : Dům U Šálků


Na nároží Karlova náměstí a Resslovy ulice stával po dobu pěti století jeden z nejvýznamnějších novoměstských domů, původně gotický, později barokně přestavěný dům U Šálků čp. 310. V minulosti se mu říkalo U Pěti zvonečků. Stejně jako v mnohých jiných staropražských domech tady býval v 17. století pivovar. Proto byly pod domem zachovány velké pivovarské sklepy. Koncem třicátých let minulého století rozhodl pražský magistrát o jeho demolici. Jako důvod bylo uváděno, že tvoří komunikační překážku při zaústění Resslovy ulice do prostoru Karlova náměstí. Rozlehlý dům U Šálků zabíral čtyři stavební parcely a v době rozhodnutí o demolici v něm bydlelo šedesát nájemníků. V přízemí byl kromě několika obchodů i výčep a kavárna, oblíbená především mezi studenty České techniky. Marné byly protesty milovníků historické Prahy v čele s Klubem Za starou Prahu, na podzim roku 1938 se demoliční práce rozběhly naplno. Zkáza starobylého domu byla dokonána na jaře následujícího roku. Vedle domu U Šálků stávala barokní socha sv. Jana Nepomuckého ze slavné sochařské rodinné dílny Brokofů. Plastika byla odvezena, restaurována a znovu instalována při jižní straně malostranského kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, kde stojí dodnes. Plánovanou novou výstavbu na části uvolněného pozemku zabrzdila II. světová válka. Ani po jejím skončení ke stavbě nového objektu z různých příčin nedošlo. Vedly se pouze nekonečné diskuse. Svého času prostor sloužil jako zařízení staveniště při výstavbě trasy metra B, v devadesátých letech minulého století zde bylo tržiště. Teprve v letech 2000 – 2002 byla na místě dlouholeté proluky vystavěna nová polyfunkční budova Charles Square Center. Vzhledem k umístění v historickém prostředí Karlova náměstí po architektonické stránce mezi odbornou i laickou veřejností velice diskutovaný objekt má v nadzemních podlažích 22 000 m2 užitkových ploch, v podzemních podlažích 8000 m2.

Text: Eva Hrubešová, foto: archiv autorky

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz