Zastupitel Radim Perlín složil mandát

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Zastupitel Radim Perlín složil mandát

 

 

Člen zastupitelstva RNDr. Radim Perlín, Ph.D. rezignoval na mandát člena Zastupitelstva městské části Praha 2, nahradil jej RNDr. Adam Růžička, Ph.D.

Včerejší zasedání zastupitelstva proběhlo již bez zastupitele Radima Perlína. Jeho písemná rezignace na mandát člena Zastupitelstva městské části Praha 2 byla starostce městské části Praha 2 doručena 25. listopadu 2019. Místo člena zastupitelstva městské části zaujal Adam Růžička, kterému Rada městské části vydala osvědčení o nastoupení do této funkce a který složil slib zastupitele právě na včerejším jednání zastupitelstva.

„Radimu Perlínovi bych chtěla za celou městskou část poděkovat za jeho dlouholetou práci komunálního politika a zastupitele. Oceňuji, s jakým nasazením pracoval dlouhých jedenadvacet let ve prospěch občanů Prahy 2 a přeji mu hodně štěstí v jeho působení na  akademické půdě. Zároveň jsem ráda, že bude i nadále působit ve výborech a komisích městské části, takže dneškem naše spolupráce nekončí,“ poděkovala odstupujícímu zastupiteli Radimu Perlínovi starostka Prahy 2 Jana Černochová.

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí, odbor Kancelář tajemníka, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 03.12.2019 – webadmin@praha2.cz