Výstava Vzdálené civilizace v Knihovně Antonína Švehly

Ústav zemědělské ekonomiky a informací dlouhodobě spolupracuje s Domem dětí a mládeže Prahy 2. Další společnou akcí bude výstava výtvarných prací frekventantů Výtvarné dílny z DDM.

 

Vernisáž výstavy Vzdálené civilizace se uskuteční v Knihovně Antonína Švehly 28. května 2018 v 17:00 hodin.

Výtvarná díla bude možné ve studovně knihovny shlédnout až do 28. června 2018. Vstup je  z d a r m a.


civilizace
Zveřejněno: 11.05.2018 – webadmin@praha2.cz