Velkoobjemové kontejnery v září a říjnu Ulice  Datum Od Do
Neklanova 30
po
3. 9. 2018        
15:00    
19:00    
Štěpánská x Na Rybníčku
út
4. 9. 2018
15:00
 19:00
Polská 36 stř 5. 9. 2018 15:00 19:00
Chopinova x Krkonošská čt 6. 9. 2018 15:00 19:00
Chodská x Korunní po 10. 9. 2018 15:00 19:00
Vocelova út 11. 9. 2018 15:00 19:00
Londýnská x Rumunská stř 12. 9. 2018 15:00 19:00
Slavojova
čt
13. 9. 2018
15:00
 19:00
Na Bojišti so 15. 9. 2018 10:00 14:00
Na Zderaze 7 so 15. 9. 2018 10:00 14:00
Anny Letenské 13 po 17. 9. 2018 15:00 19:00
Sarajevská x Rejskova út 18. 9. 2018 15:00 19:00
LSD Jaromírova x Svatoplukova
stř 19. 9. 2018 13:00 19:00
Na Hrobci čt 20. 9. 2018 15:00 19:00
Slezská x Blanická po 24. 9. 2018 15:00 19:00
Na Kozačce 12 út 25. 9. 2018 15:00 19:00
Trojanova 7 stř 26. 9. 2018 15:00 19:00
Záhřebská x Americká čt 27. 9. 2018 15:00 19:00
Lublaňská x Koubkova po 1. 10. 2018 15:00 19:00
Sázavská 13 út 2. 10. 2018 15:00 19:00
Římská x Italská stř 3. 10. 2018 15:00 19:00
Ostrčilovo náměstí. čt 4. 10. 2018 15:00 19:00
Pod Slovany x Trojická po 8. 10. 2018 15:00 19:00
LSD Polská 36
so
20. 10. 2018
13:00
19:00

Do VOK je možné odložit

1. Starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré 

  sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

2. Do VOK nepatří živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební 

  odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory,

  počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

Na stanovištích bude přítomna obsluha, která pomůže občanům s uložením odpadu.

 

Poskytovatelem této služby je Magistrát hl. m. Prahy.

 

 

 

Do Létajícího sběrného dvora (LSD) můžete odkládat:

  1. Objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
  2. Stavební suť
  3. Dřevěný odpad
  4. Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, vysavače, PC, telefony….)
  5. Papír, plast, sklo
  6. Obnošené šatstvo, textil a obuv pro humanitární účely Diakonie Broumov

Na stanovištích bude přítomna obsluha, která pomůže občanům s uložením odpadu.

Poskytovatelem této služby je městská část Praha 2..

___________________________________________________________________

 

K dispozici je také celoročně otevřený Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké ulici č. 10 (areál spol. Komwag) - http://www.praha2.cz/Sberne-dvory

Zveřejněno: 21.08.2017 – webadmin@praha2.cz