V parcích Prahy 2 přibude 46 nových dřevin

Výsadba v parcích s následnou odbornou pětiletou péčí nahradí stromy pokácené nebo zničené vichřicí. Jde o normové školkařské výpěstky, které budou dodány s kvalitním balem a zapěstovanou korunou.

„Celá městská část Praha 2 je v památkově chráněném území. Péči o zeleň, která je svěřena do správy městské části, o rozloze 58,7 ha, považujeme za samozřejmost. Nově vysazené dřeviny nahradí ty, které byly poškozeny nebo vyvráceny, či musely být pokáceny,“ uvedl místostarosta  Prahy 2 pro oblast životního prostředí Václav Vondrášek.

Nové dřeviny budou vysazeny například v Havlíčkových sadech (10 ks), Riegrových sadech (7 ks), na Folimance (9 ks) a v Sadech Svatopluka Čecha (4 ks). Výsadba bude provedena do 30. 11. 2019.

Tato výsadba se netýká uličních stromořadí, která mají dva správce – Lesy hl. m. Prahy, a. s., a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Ilustrační foto (Folimanka)
 Ilustrační foto

Zveřejněno: 05.11.2019 – webadmin@praha2.cz