V Praze 2 je další koš na injekční stříkačky

V pořadí čtvrtý koš na použité injekční stříkačky a infekční materiál byl v úterý 10. dubna 2018 umístěn u Nuselských schodů, v blízkosti Beptovské kaple. Dosud byla v Praze 2 tato sběrná místa v severní části Karlova náměstí za kašnou sv. Josefa poblíž Novoměstské radnice, ve střední části Karlova náměstí a v ulici Pod Slovany za budovou Ministerstva zdravotnictví. Tam je městská část nechala instalovat vloni v létě.

Využití speciálních košů je součástí pracovně resocializačního programu Fixpoint, určeného pro drogově závislé jedince se zájmem o změnu životního stylu.

Je to velmi úspěšný projekt,“ potvrzuje místostarosta Martin Víšek, který má v gesci bezpečnostní politiku. „Daří se nám dostat značnou část infekčního materiálu z ulic. Stříkačky, které se dříve ve velkém povalovaly v parcích, končí nyní v těchto malých kontejnerech. Máme i statistiky ohledně počtu odevzdaných stříkaček,“ dodává místostarosta.

Koš vypadá nenápadně, ale vejde se do něj až 150 injekčních stříkaček. Pracovníci Fixpointu kontejnery dvakrát týdně kontrolují a v letním období nacházejí ve třech stávajících až stovku použitých stříkaček. „Máme vytipované i další lokality, kam by bylo vhodné kontejnery na infekční odpad umístit. Jedno z nich je v Riegrových sadech nedaleko sokolovny,“ říká místostarosta Víšek.

Praha 2 přistupuje k protidrogové politice nejen z pohledu represe, ale i určité prevence, s vědomím, že skupinám závislých lidí je třeba pomáhat. Ať už prostřednictvím spolupráce s neziskovkami jako např.  Sananim, nebo právě využitím zařízení, jako je Fixpoint.

red

Foto: len


Zveřejněno: 10.04.2018 – webadmin@praha2.cz