ÚZEI zve na přednášku Dějiny stravování 20. století – Strava v českých zemích 1939–1970

Ke stému výročí založení republiky připravila Knihovna Antonína Švehly cyklus přednášek o dějinách stravování. Tentokrát se dozvíte více o stravě v českých zemích od přídělového systému k televiznímu vaření.

Přednášející Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. působí v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd ČR a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Účastnil se řady projektů věnujících se historii, má bohatou publikační činnost. Jeho badatelským zaměřením jsou vědní politika a sociální vědy ve střední Evropě, dějiny stravování a výživy a dějiny životního stylu a konzumu v Československu.

Přednáška se koná v Domě zemědělské osvěty (Slezská 7, Praha 2), ve studovně Knihovny Antonína Švehly 21. června v 17:00 hodin. Vstup je  v o l n ý.

lístek na mléko
Zveřejněno: 04.06.2018 – webadmin@praha2.cz