1 2 3 4 5  > 
 • Na Karlově náměstí budou zkoumány prostory krytu


  Rada městské části Praha 2 schválila na svém jednání výpůjčku části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti Rehwaldt Till pro průzkum protileteckého krytu. Ten mimo jiné určí přesnou pozici a stav krytu a bude sloužit pro návrh dokumentace k revitalizaci parku Karlovo náměstí. Stavebně technický průzkum protileteckého krytu, jehož vstup se nachází v blízkosti pomníku Elišky Krásnohorské u vstupu do vestibulu metra B, bude probíhat v termínu od 1. do 14. června.
 • Dobrá zpráva pro nájemníky obecních bytů: Praha 2 nebude zvyšovat nájemné


  Radní na svém dnešním jednání rozhodli, že se nájemné v obecních bytech letos zvyšovat nebude. Svým rozhodnutím tak rada revokovala své usnesení z února letošního roku o zvýšení nájemného u smluv o nájmu bytových prostor o míru inflace pro období od 1. července 2020. Vedení radnice tak nechce své občany v této nelehké době ještě zbytečně zatěžovat zvyšováním výdajů za bydlení.
 • Daň z nemovitosti zůstává na dvojce stejná


  Ke konci tohoto měsíce je splatná roční daň z nemovitosti. Pro mnohé Pražany jde o další finanční zásah do už tak zatíženého rodinného rozpočtu. Obyvatelé dvojky, kteří vlastní dům nebo byt, jako jedni z mála za ni zaplatí stejně jako v předešlých letech. Vloni o tom rozhodli radní Prahy 2.
 • Přístřešek v Bělehradské už slouží veřejnosti


  Praha 2 nechala v prostoru zastávky MHD v Bělehradské ulici vybudovat přístřešek. Ten už plně slouží veřejnosti a chrání cestující, kteří čekají na tramvaj před nepřízní počasí.
 • Vinobraní na Grébovce letos nebude


  Radní Prahy 2 rozhodli o tom, že se v pořadí již 14. ročník oblíbeného Vinobraní na Grébovce letos v září konat nebude. Rozhodli se tak po důkladném zvážení celé situace a možných rizik s ohledem na zdraví a bezpečnost občanů i případných návštěvníků.
 • Basketbalové tréninky dětí a mládeže ve Folimance opět pokračují


  Ve čtvrtek 21. května odstartovala se zpožděním jarní část tréninků basketbalu pro děti a mládež ve věku od 8 do 18 let. Projekt tak pokračuje již druhým rokem.
 • V Praze 2 jsou čtyři nová místa s vodní mlhou


  Ve čtvrtek 14. května 2020 byla na základě uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 2 a PVK, a. s., instalována čtyři „mlhoviště“. Jde o venkovní mlžící systém typu „brčko“, který je vždy instalován na podzemní hydrant vodovodní sítě spravované PVK.
 • Praha 2 pokračuje v pořádání on-line webinářů pro podnikatele a živnostníky


  Radnice Prahy 2 v minulých týdnech nabídla podnikatelům a živnostníkům, kteří byli dotčeni vyhlášeným nouzovým stavem a souvisejícími restrikcemi, podporu ve formě online poradenství z oblasti práva a z oblasti daní. Pilotní webinář pro první desítku zájemců proběhl 23. dubna a setkal se s pozitivním ohlasem. Městská část proto zamýšlí v projektu pokračovat a vypisuje další termín.
 • Deváťáci se spolu s pedagogy věnují intenzivní přípravě na přijímací zkoušky


  V pondělí 11. května 2020 v rámci postupného rozvolňování vládních opatření zamířili do základních škol v Praze 2 žáci devátých ročníků.
 • Žadatelé o parkovací oprávnění vzali úřad útokem


  Včerejší znovuzprovoznění Zón placeného stání se odrazilo i na agendě úřadu. Na odbor dopravy Úřadu MČ Praha 2 včera dorazilo úctyhodných 272 žadatelů o vydání a schválení parkovacích oprávnění (POP). Pracovníci odboru se tak pohybovali na hranici své kapacity. Od začátku vyhlášení nouzového stavu vyřídili 990 parkovacích oprávnění.
 • Praha 2 pokračuje v pomoci rodinám samoživitelů


  Praha 2 prostřednictvím svého nadačního fondu Dvojka srdcem již několik týdnů podporuje rodiny samoživitelů, které se v důsledku vládních opatření a dočasného výpadku příjmů ocitly v náhlé finanční tísni. Nadace do současné doby i díky mnoha štědrým dárcům pomohla už osmi takovým rodinám.
 • Praha 2 plánuje znovuotevření základních a mateřských škol


  Městská část Praha 2 plánuje s ohledem na rozhodnutí vlády a MŠMT o zahájení výuky žáků prvního stupně základních škol 25. května k tomuto datu otevřít i mateřské školy, které zřizuje. To bylo i jedním z témat koordinační schůzky starostky Prahy 2 Jany Černochové s řediteli základních a mateřských škol.
 • Praha 2 pomáhá rodinám samoživitelů


  Praha 2 se rozhodla prostřednictvím svého nadačního fondu Dvojka srdcem podpořit rodiny samoživitelů, kteří se v důsledku vládních opatření a dočasného výpadku příjmů ocitli v náhlé finanční tísni. Na základě zveřejněné výzvy požádalo o pomoc hned několik takových rodin. Zároveň se našla celá řada dárců, ať již z řad jednotlivců, ale i firem a společností, kteří se rozhodli nadačnímu fondu přispět.
 • V Praze 2 zasedal krizový štáb


  Dnes dopoledne zasedal v budově radnice Prahy 2 krizový štáb, aby zhodnotil aktuální situaci a dopad vládních opatření na každodenní život občanů i provoz a chod úřadu, příspěvkových organizací a složek IZS.
 • Praha 2 vybrala provozovatele Viničního altánu v Havlíčkových sadech


  Rekonstrukce jedinečného Viničního altánu v Havlíčkových sadech je už u konce. Městská část Praha 2 vybrala v těchto dnech nájemce zdejšího reprezentativního prostoru, který by měl do budoucna sloužit nejen pro nejrůznější společenské akce, ale i jako místo pro relaxaci návštěvníků oblíbených sadů.
 • Praha 2 pořádá informační on-line webináře pro podnikatele a živnostníky


  Radnice Prahy 2 přichází s další podpůrnou iniciativou pro podnikatele a živnostníky, kteří byli dotčeni vládními opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Tentokrát se jedná o on-line poradenství z oblasti práva a z oblasti daní.
 • Praha 2 pomáhá samoživitelkám prostřednictvím nadace


  Praha 2 se začátkem dubna rozhodla cestou Nadačního fondu Dvojka srdcem podpořit samoživitelky a samoživitele, kteří se v důsledku vládních nařízení a vyhlášeného nouzového stavu ocitli v tíživé životní situaci.
 • Farmářské trhy se otvírají i v Praze 2


  Farmářské trhy na Tylově náměstí a na náplavce na Rašínově nábřeží v druhé městské části se již v pondělí 20. dubna opět otevřou svým zákazníkům. Jejich pořadatelé budou na místě zajišťovat bezpečné rozestupy lidí a desinfekci. O otevření trhů rozhodla vláda v úterý, oblíbené trhy jsou spolu s dalšími obchody zavřeny již od poloviny března.
 • Praha 2 podporuje své podnikatele


  Radní Prahy 2 dnes na svém jednání schválili další podporu podnikatelům a živnostníkům, na které dopadají krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. Konkrétně se jedná o slevu z nájmu nebytových prostor svěřených do správy městské části.
 • Praha 2 pokračuje v distribuci dezinfekce svým občanům, pro velký zájem rozšiřuje výdejní dobu a otvírá nové distribuční centrum


  Hned v prvním týdnu se akce setkala s velkým zájmem, kdy radnice uspokojila cca 400 žadatelů. Přistoupila proto k rozšíření výdejní doby na PO až ČT od 8 do 16 hodin. Vstříc chce vyjít také obyvatelům ze vzdálenějšího koutu městské části, proto ve dnech 8. a 9. dubna 2020 otevře v době od 9 do 16 hodin další distribuční centrum a to v informační kanceláři ul. Jaromírova 23.
 • Centrum sociálních služeb Praha 2 má dostatek ochranných prostředků a žádného nakaženého klienta


  Centrum sociálních služeb Praha 2 (CSSP2) poskytuje svým klientům i v době koronavirové epidemie špičkovou péči. Spoléhá při tom na pomoc zřizovatele, jímž je městská část Praha 2. Prioritou je zdraví klientů, jejich ochrana před nákazou a psychická pohoda.
 • NEpleteme pomlázky s Městskou policií Praha 2


  Jedenáctý ročník oblíbené akce „Pleteme pomlázky s Městskou policií Praha 2“ má kvůli probíhajícímu nouzovému stavu zcela jinou podobu. Navzdory současným krizovým opatřením však malí koledníci o tento symbol Velikonoc nepřijdou. Strážníci jim upletené pomlázky zanechají u vybraných škol.
 • Terénní jednání s vedením mateřských škol


  Další porada starostky Prahy 2 Jany Černochové, do jejíž gesce spadá oblast školství, se uskutečnila ve středu na hřišti Základní a mateřské školy Na Smetance, tentokrát s vedením mateřských škol. Zúčastněné ředitelky společně řešily zápisy do školek i jejich letní provoz.
 • Praha 2 chce pomoci samoživitelkám a samoživitelům


  Praha 2 si uvědomuje pravděpodobnost ekonomického dopadu současných krizových opatření vlády na životní úroveň a soběstačnost některých rodin, zejména samoživitelek a samoživitelů a je připravena jim nabídnout pomocnou ruku.
 • Praha 2 začne svým občanům rozdávat dezinfekci


  Radnice bude od čtvrtka 2. dubna vydávat občanům s trvalým pobytem v Praze 2 dezinfekci. Celkem v prvních dnech rozdá cca 1500 litrů dezinfekčního roztoku.
 • Praha 2 vychází vstříc podnikatelům


  Radní Prahy 2 dnes na svém jednání schválili svůj záměr pomoci živnostníkům a podnikatelům, na které dopadají krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem.
 • Na kostele svaté Ludmily na náměstí Míru bude k uctění stoletého výročí vyvěšena státní vlajka


  Slavnostní vyvěšení státní vlajky České republiky na věžích kostela sv. Ludmily na náměstí Míru v pondělí 30. března je poctou dni 100. výročí uzákonění státní vlajky Československé republiky a dnešní České republiky.
 • Praha 2 pokračuje s výsadbou stromořadí i letos


  Navzdory současnému nouzovému stavu a krizovým opatřením vlády pokračuje Praha 2 a TSK a.s. v těchto dnech s dosadbou uličních stromořadí. Jedná se v pořadí již o IV. etapu výsadby a rozhodně ne poslední. S uvolněním finančních prostředků ze svého rozpočtu počítá radnice městské části i letos.
 • V Praze 2 zasedala Bezpečnostní rada


  Dnes dopoledne opět zasedla Bezpečnostní rada městské části Praha 2 a vyhodnotila aktuální situaci a dopad vládních opatření na každodenní život občanů i provoz a chod úřadu, příspěvkových organizací a složek IZS. Jednání rady se zúčastnili radní Prahy 2 i zástupci hasičů, policie a městské policie.
 • Praha 2 chce vyjít vstříc podnikatelům


  Radní Prahy 2 dnes v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem projednávali dopad krizových opatření vlády na živnostníky, podnikatele a další občany. Předběžně rozhodli o odkladu splátek nájemného za nebytové prostory ve správě městské části těm, kterých se nařízení dotklo, a museli svou provozovnu uzavřít. Radní se zároveň shodli na pozastavení valorizace nájemného u nebytových prostor pro tento rok. Svá rozhodnutí schválí na nadcházejícím jednání rady v pondělí 30. března 2020.
1234>