Stavební práce v Chodské a Oldřichově ulici

Technická správa komunikací hlavního města Prahy. a. s. bude pokračovat ve stavebních pracích na chodnících, vozovce, obrubnících a parkovacích stáních po pokládce kabelového vedení.

V ulici Chodská 17-23 je termín prací stanoven na 19. 10. - 23. 11. 2020.

V ulici Oldřichova 1-15  je termín prací stanoven na 20.10. - 30. 11. 2020.

Práce provádí firma DAP, stavbyvedoucí P. Vincík, tel.: 606 664 317.

Oprava komunikace Chodská 17-23


Oprava komunikace Oldřichova 1-15