Slavnostní odhalení pamětních destiček

Slavnostní odhalení mosazných pamětních destiček
Zveřejněno: 11.06.2018 – veronika.trcova@praha2.cz