Škody v parcích v Praze 2 - prosinec 2015

ŠKODY V PARCÍCH PRAHY 2 – Prosinec 2015

Park (lokalita)

Škoda

Zjištěno dne

Odstraněno dne

Finanční prostředky

(odhad) v Kč

Fotodokumentace

Bezručovy sady

Zlomené prkno na lavičce

1.12.2015

14.12.2015

100,-


Bezručovy sady

Odcizené prkno na lavičce a graffiti

1.12.2015

14.12.2015

300,-


Bezručovy sady

Graffiti a polepy na piktogramech

1.12.2015

14.12.2015

100,-


Bezručovy sady

Poškozená dlažba

1.12.2015

14.12.2015

600,-


DH U Vodárny

Graffiti na úvazišti pro psy

1.12.2015

14.12.2015

50,-


Náměstí Míru

Odcizené vložky do košů

1.12.2015

14.12.2015

300,-


Riegrovy sady

Graffiti na odpadkových koších a odcizená dvířka

1.12.2015

14.12.2015

4000,-


Riegrovy sady

Graffiti na infomapách

1.12.2015

14.12.2015

300,-


Riegrovy sady

Graffiti na lavičkách

1.12.2015

14.12.2015

600,-


Riegrovy sady

Vytržená lavička

1.12.2015

14.12.2015

500,-


Riegrovy sady

Graffiti na zdi

1.12.2015

14.12.2015

600,-


Havlíčkovy sady

Poškozený kryt od světla

1.12.2015

14.12.2015

250,-


Havlíčkovy sady

Graffiti na zdi

1.12.2015

14.12.2015

2000,-


Karlovo náměstí

Graffiti na lavičkách

16.12.2015

30.12.2015

400,-


Karlovo náměstí

Graffiti na schodišti

16.12.2015

30.12.2015

100,-


Karlovo náměstí

Vyvrácené odpadkové koše

16.12.2015

30.12.2015

1200,-


Karlovo náměstí

Graffiti na návštěvním řádu

16.12.2015

30.12.2015

100,-


Karlovo náměstí

Poškozená hlava zdi

16.12.2015

30.12.2015

2500,-


Na Slupi

Zničený mladý jeřáb

16.12.2015

30.12.2015

8000,-


Botičská

Poškozená dlažba

16.12.2015

30.12.2015

250,-


Vratislavova

Poškozené herní kamenné prvky

16.12.2015

30.12.2015

40000,-


Výtoň

Graffiti na rozvodnici

16.12.2015

30.12.2015

500,-


Výtoň

Poškozené vstupní dveře

16.12.2015

30.12.2015

500,-


Zítkovy sady

Graffiti na zdi

16.12.2015

30.12.2015

5000,-


Folimanka

Graffiti na návštěvním řádu

16.12.2015

30.12.2015

50,-


Karlovské předmostí

Poškozený dvoj koš

16.12.2015

30.12.2015

450,-


Na Rybníčku

Poškozený kryt na pískovišti

16.12.2015

30.12.2015

1500,-


 


Zveřejněno: 26.01.2016 – webadmin@praha2.cz