Škody v parcích v Praze 2 - listopad 2015

ŠKODY V PARCÍCH PRAHY 2 – Listopad 2015


Park (lokalita)

Škoda

Zjištěno dne

Odstraněno dne

Finanční prostředky

(odhad) v Kč

Fotodokumentace

Bezručovy sady

Poškozená dlažba

13.11.2015

28.11.2015

150,-

Bezručovy sady

Graffiti na piktogramech a polepy

13.11.2015

28.11.2015

200,-

Riegrovy sady

Poškozený odpadkový koš

13.11.2015

28.11.2015

3000,-

Riegrovy sady

Graffiti na stojině spiktogramy

13.11.2015

28.11.2015

150,-

Riegrovy sady

Graffiti na lavičkách a odcizené prkno

13.11.2015

28.11.2015

250,-

Sady Svatopluka Čecha

Utržený odpadkový koš

13.11.2015

28.11.2015

1500,-

Sady Svatopluka Čecha

Graffiti na lavičkách

13.11.2015

28.11.2015

200,-

Folimanka

Poškozená ohrádka

19.11.2015

8.12.2015

150,-

Havlíčkovy sady

Graffiti na lavičkách

19.11.2015

8.12.2015

250,-

Havlíčkovy sady

Utržený kryt od světla

19.11.2015

8.12.2015

250,-

Havlíčkovy sady

Graffiti na lavičce

19.11.2015

8.12.2015

600,-

DH Výtoň

Zdevastovaný odpadkový koš

19.11.2015

8.12.2015

2350,-

Bastion

Graffiti na plastice

19.11.2015

8.12.2015

50,-

Karlovské předmostí

Poškozená palisáda a graffiti

19.11.2015

8.12.2015

3500,-

Nad Bělehradskou

Graffiti na návštěvním řádu

19.11.2015

8.12.2015

50,-

Zítkovy sady

Graffiti na zídkách

19.11.2015

8.12.2015

2500,-

 

Zveřejněno: 26.01.2016 – webadmin@praha2.cz