Se zastupiteli zpívalo celé náměstí Míru (vloženo video)

Zájemci o tradiční akci Zpívání se zastupiteli zaplnili v poslední adventní neděli vánoční trhy na náměstí Míru. Návštěvníky hned v úvodu přivítala starostka Jana Černochová, která vzápětí oznámila i výherce soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček, zdobený na konci listopadu dětmi ze základních a mateřských škol.
Vítězné stromečky ZŠ Slovenská a MŠ Na Děkance budou moci lidé obdivovat až do Hromnic přímo v kostele sv. Ludmily, kam byly přeneseny. V další části programu si odnesly  plyšového medvěda a tašku plnou dárků tři děti, vylosované z těch, které vyráběly vánoční ozdoby ve výtvarné dílně při Adventním zastavení u Ludmily o první adventní neděli. Pak již přišel čas na sváteční slovo otce Jakuba Berky, faráře u sv. Ludmily, a vzápětí se rozezpívalo spolu se zastupiteli celé náměstí. Zaznělo šest nejznámějších koled, pro jistotu však lidé dostávali zpěvníčky s texty. Zastupitele doprovodil zpěv dvou pěvkyň, klávesy, klarinet, trubka – i flétna místostarosty Jaroslava Šolce. Za rok na shledanou!  

Text: rea
Foto: vin, kav, lea