Rekonstrukce plynovodu omezí dopravu

Informujeme občany o omezení dopravy: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí plynovodu v Rumunské ulici a v přilehlém okolí (Praha 2, Vinohrady), bude od 13. do 30. srpna 2019 průjezdný pouze jeden jízdní pruh Rumunské u křižovatky s Londýnskou ulicí.

Bude zakázán vjezd z Rumunské do Londýnské – odbočení doleva –, vjezd bude možný z Jugoslávské ulice. Navržená dopravně inženýrská opatření preferují potřebu zachování dostupnosti městské hromadné dopravy a také zajištění místní dopravní obsluhy a vjezd rezidentům.

Stavbu provádí Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Více informací je ZDE.

Dopravní obslužnost dotčených míst je umožněna.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., se omlouvá za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Jejím cílem je zajištění bezpečného a plynulého provozu plynovodní distribuční sítě v Praze.


Rumunská X Londýnská

Odkaz na mapku ZDE
Zveřejněno: 09.08.2019 – webadmin@praha2.cz