Rekonstrukce klášterní zahrady v Emauzích

Velká zahrada v jižním svahu byla už od založení součástí klášterního pozemku. Benediktini ji po staletí obdělávali sami; pěstovali zde ovoce, zeleninu, v prudké části svahu vinou révu. Poválečné období zanechalo zahradu zpustlou, zabydlenou vzájemně nesouvisejícími užitkovými stavbami (tenisové kurty, školičky).

V letošním roce zahájilo Emauzské opatství první etapu již dlouho plánované rekonstrukce. Obnova zahrady se opírá o její historicky známou podobu. Ve spodní, rovinaté části navazuje na užitkovou funkci zahrady (pěstování ovoce, zeleniny, léčivých a okrasných bylin) doplněnou o objekty sloužící současné údržbě a provozu (dětské hřiště, letní posezení u kavárny parkoviště). Při jižní ohradní zdi vznikají k těmto účelům přízemní stavby.

Provoz zahrady koncipovaný rovněž ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 počítá v budoucnu s přístupností celé zahrady pro veřejnost, tak, aby mohla být odpočinkovou zónou i místem zajímavých aktivit.

Zveřejněno: 11.04.2018 – webadmin@praha2.cz