Rekonstrukce inženýrských sítí a plynu zasáhly Prahu 2 (aktualizováno)

Pod chodníky se ukrývají inženýrské sítě, vodovodní řad, plynové potrubí. Chodníky, silnice, ale i stromy, jsou v péči Magistrátu hlavního města Prahy, případně jeho akciových společností TSK, Lesy Praha, Pražská plynárenská apod.

Praha 2 je od jara rozkopaná. Začalo se na Vinohradské třídě, která vyžadovala celkovou rekonstrukci, pak přišly na řadu práce spojené s výměnou plynového potrubí a inženýrských sítí na Francouzské ulici, v Blanické, později ulice Římská, Italská atd. 

Do druhé poloviny září probíhá obnova inženýrských sítí v ulicích  Blanická, Budečská, Francouzská, Korunní, Lužická, Moravská, Sázavská a Slezská. Rekonstrukce plynovodu a sítí probíhá v ulicích Francouzská, Lužická, Slovenská, Šumavská, Moravská a Kladská. Některé práce potrvají do půlky října. Konkrétně v Lužické ulici probíhají v uzavřených úsecích stavební práce pod povrchem vozovky, kdy se provádějí protlaky pod komunikací, které jsou následně vyplněny inženýrskými sítěmi. V době probíhajících prací jsou tyto úseky z bezpečnostních důvodů uzavřeny aby nedošlo k propadu vozovky, a je zde umožněn z druhé strany obousměrný provoz, aby nedocházelo k velkým úbytkům parkovacích kapacit. V dané konfiguraci pak může bezpečnostní zábor budit dojem zbytečnosti a neukáznění řidiči takovéto značení opravdu nerespektují. Zábor může vypadat jako neopodstatněný, jelikož faktickému průjezdu v daném úseku opravdu nic nebrání, ale není tomu tak.

Praha 2 tyto práce neřídí a nemá ani možnost je koordinovat a ovlivnit jejich průběh. Přesto prosíme obyvatele o pochopení.

Ve středu 24. července proběhlo na Úřadu městské části Praha 2 z iniciativy vedoucího Odboru dopravy a územního rozvoje (ODÚR) Josefa Gála setkání se zástupci firem provádějících výkopové práce v ulicích Prahy 2 (Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s.; Energo Praha, s. r. o.; PROMSAT CZ, s. r. o.). Cílem tohoto setkání bylo urychlené zlepšení situace v Praze 2 a dodržování dohodnutých podmínek v budoucnu.

Zástupci firem deklarovali snahu o informovanost vlastníků i nájemců dotčených nemovitostí o připravovaných pracích a informovali účastníky setkání o nepředpokládaných překážkách při výkopových pracích, kdy například chybí v nákresech plánů stará vedení apod.

Na žádost vedoucího ODÚR Josefa Gála se provede úklid nepořádku kolem výkopů, zajistí se průchodnost pro pěší a upraví se dopravní značení tak, aby byly zřejmé termíny prací a také dopravní omezení.

tom

Zveřejněno: 23.07.2019 – webadmin@praha2.cz