Provizorní prodej občerstvení v Riegrových sadech (vloženo video)

Městská část Praha 2 našla způsob, jak zachovat možnost občerstvení v Riegrových sadech. Jednání představitelů městské části s vlastníkem pozemků nevedla k řešení podnětů občanů, a proto MČ vypsala záměr na umístění mobilního zařízení, stolků a židlí pro prodej občerstvení a nápojů.

Městská část Praha 2  po uzavření letní restaurace v parku Riegrovy sady vlastníkem nemovitosti společností Zet-Invest, s. r. o., a na základě podnětů občanů, kteří si stěžovali na nedostatek občerstvení  v tomto parku,  zveřejnila záměr na umístění  mobilního zařízení, stolků a židlí pro prodej  občerstvení  a nápojů v termínu srpen–listopad, nejdéle však na tři měsíce.

Záměr byl zveřejněn od 19. 7. 2019 do 5. 8. 2019.  Městská část Praha 2 obdržela dvě  nabídky. Nájemní smlouva byla uzavřena s panem Markem Ripplem  od 9. září 2019 do 31. října. 2019. Prodejní doba byla stanovena od 11:00 do 20:00 hodin.

red

občerstvení v Riegrových sadech

Zveřejněno: 30.09.2019 – webadmin@praha2.cz