Praha 2 žádá magistrát o kontrolu stavu stromořadí v ulicích

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha 2 žádá magistrát o kontrolu stavu stromořadí v ulicích

 

Radní Prahy 2 se dnes usnesli, že městská část požádá Magistrát hlavního města Prahy o kontrolu faktického stavu všech uličních stromořadí na území městské části. Tato stromořadí jsou majetkem hlavního města. Praha 2 chce znát stav stromů zejména s ohledem na bezpečnost.

Celá městská část se nachází v památkově chráněném území. „Proto usilujeme o to, aby také naše uliční stromořadí byla reprezentativní, i vzhledem k bohaté historii Prahy 2. Nesmíme však zapomínat ani na ochranu zdraví a majetku našich obyvatel. Proto žádáme hlavní město Prahu o důslednou kontrolu faktického stavu stromů v ulicích Prahy 2 a zároveň o systematické udržovací práce,“ uvedl místostarosta Prahy 2 pro oblast životního prostředí Václav Vondrášek.

Uliční stromořadí jsou v Praze 2 rozdělena mezi dva správce. Jsou jimi Lesy hl. m. Prahy, a. s., a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Především hlavní ulice, např. Vinohradská, Ječná, Italská, Francouzská, Korunní atd., spadají pod Lesy hl. m. Prahy. Ty podle svých harmonogramů provádějí systematické udržovací práce, nechávají zpracovávat studie na dosadby či obnovy uličních stromořadí a dřeviny samy vysazují.

Správcem většiny uličních stromořadí na území Prahy 2 je pak Technická správa komunikací hl. m. Prahy, ta však má v péči o dřeviny rezervy. Praha 2 pak dostává mnoho podnětů k neutěšenému stavu uličních stromořadí, obyvatelé posílají i snímky uschlých větví spadlých na chodník atp. Proto nyní žádají radní městské části představitele hlavního města, aby nechali zkontrolovat stav všech stromořadí, a de facto i činnost této své správcovské firmy. 

Mezi udržovací práce, které by měla TSK pravidelně provádět, patří pěstební opatření, zdravotní a bezpečnostní řezy, odstraňování starého kůlování nebo včasné náhrady uschlých či poškozených dřevin. A také povinnost následné péče o dřeviny. Vše tak, jak je tomu v parcích svěřených přímo do péče městské části, o něž se příkladně stará oddělení správy zeleně odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 2.

 

 


 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 15.07.2019 – webadmin@praha2.cz