Praha 2: Sportoviště vznikající Na Smetance pomůže stovkám dětí

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha 2: Sportoviště vznikající Na Smetance

pomůže stovkám dětí

 

Na rohu ulic Na Smetance a Italská vzniká (i v souladu s územním plánem, podle nějž má pozemek sloužit ke sportování) moderní multifunkční sportoviště, které Praze 2 již roky chybí. Po dokončení jej budou navštěvovat nejen žáci z nedaleké ZŠ a MŠ Na Smetance, kterých je téměř šest set, ale i děti z dalších škol či z Domu dětí a mládeže Praha 2. Sportovní hřiště na tomto místě již v minulosti roky existovalo.

   

V pátek podle dlouhodobého plánu stavebních prací začala stavební firma kácet jeden ze stromů, které jsou v kolizi s projektem sportoviště a jeho zázemí. Tento krok vzbudil nesouhlas opozice i několika místních obyvatel, i když byl již dávno znám.

 

„Je samozřejmé, že jsme zvažovali slučitelnost stromů se vznikajícím sportovištěm, ale nadřadili jsme bezpečnost dětí a kvalitu stavby. Obzvláště, když se poblíž nacházejí rozsáhlé Riegrovy sady s dětským hřištěm U Draka, které Praha 2 rekonstruovala. A lidé, bydlící v sousedství Smetanky, jsou zvyklí tam chodit. Věříme, že i oni časem ocení sportoviště vznikající pro školáky,“ řekl místostarosta Prahy 2 pro oblast majetku Michael Grundler.

Upozornil, že za poslední čtyři roky vysadila městská část přes 550 nových stromů do parků i ulic, což je v pražských poměrech ojediněle vysoký počet.
K adekvátní náhradní výsadbě samozřejmě dochází i v rámci stavby sportoviště. Místostarosta také připomněl, že Praha 2 nemůže investovat do hřiště TJ Sokol
v Riegrových sadech, neboť se jedná o soukromý majetek.

„Nelze financovat opravu něčeho, co Praze 2 nepatří – vlastníkem areálu je Sokol. Navíc, těžko by se prvňáčci vydali v rámci hodiny tělocviku tak daleko od školy. A že děti sportovat potřebují, na tom se shodneme snad všichni,“ dodal Grundler.

 

Aby nedocházelo k dezinformacím a dezinterpretacím, vyvolaným zejména opozicí, rozhodlo se vedení městské části uspořádat odbornou debatu pro obyvatele Prahy 2. Na dotazy budou odpovídat členové rady městské části, samozřejmě nebude chybět odborná veřejnost, zúčastní se i ředitelka školy Na Smetance či zástupce TJ Sokol Královské Vinohrady. Místo a datum konání debaty budou včas upřesněny.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 17.06.2019 – webadmin@praha2.cz