Práce ve Vyšehradské a Moravské ulici

V termínu od 26. 11.  do 13. 12. 2020 budou probíhat práce na chodnících ve Vyšehradské ulici č. o. 2 až 4.

Dodavatel.:

David Malinovský

stavbyvedoucí

DAP. a.s.

Sarajevská 17

120 00 Praha 2

tel.: 602 151 489

email: malinovsky@dap.cz

Vyšehradská
V Moravské ulici 32–38 budou probíhat/pokračovat stavební práce na komunikaci (chodník, prakovací stání, obrubníky, vozovka) po pokládce kabelového vedení, viz situace.

Termín opravy 26. 11.–19. 12. 2020. Práce provádí firma DAP, stavbyvedoucí P.Vincík, tel.: 606664317.

 Moravská