Práce na komunikacích v Praze pokračují

Stavební práce na komunikacích při pokládce kabelového vedení budou pokračovat i během července a srpna.

Kladská 1 před ZŠ + schodiště – termín 30. 6. – 31. 8. 2020
Slovenská (chodník, obrubníky) – termín 30. 6. – 31. 7. 2020
Slovenská – vozovka (pouze zařízení staveniště pro opravu schodiště) – termín 30. 6. – 31. 8. 2020

O veškerých pracích byly informovány obě školy a vše bylo na místě konzultováno přímo s oběma ředitelkami škol.
Práce byly dohodnuty po ukončení školní roku. Práce provádí firma DAP, stavbyvedoucí P. Vincík.
opravy
V Šumavské ulici 1–9 budou probíhat (pokračovat) stavební práce na komunikaci (chodník, obrubníky, vozovka) a pokládka kabelového vedení.
Termín opravy – 1.–31. 7. 2020. Práce provádí firma DAP, stavbyvedoucí P. Vincík.
šumavská

V Rubešově ulici 8–12 budou pokračovat stavební práce na komunikaci (chodník, obrubníky, vozovka) po pokládce kabelového vedení.
Termín opravy – 29. 6. – 13. 7. 2020.
Práce provádí firma DAP, stavbyvedoucí P. Vincík.
rubeš

(Tato část opravy komunikace byla pozastavena a posunuta, aby nedošlo k oboustranným vzájemným stavebním pracím z důvodu opravy protějšího chodníku, kde se prováděla přípojka vody a kanalizace v celé šiři vozovky).

Zveřejněno: 22.06.2020 – webadmin@praha2.cz