Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Belgická 610/27
3. 5. - 30. 4. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Máchova 439/27
25. 5. 2017 - 24. 5. 2018
zařízení staveniště
vozovka 4,5 m2
V Tůních 212. 7. 2017 - 1. 7. 2018
pouze úterý a čtvrtek
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 100 m2
Václavská 22
29. 8. - 28. 8. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Sázavská 720/19
20. 10. 2017 - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 16 m2
Americká 227/46
1. 11. 2017 - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 19 m2
Mikovcova 318/1
5. 11. 2017 - 31. 8. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 12 m2
Čermákova 1126/1
13. 11. 2017 - 7. 5. 2018
okrasnou zeleň chodník - 2 m2 Slezská 1423.11. 2017 - 31.12.2018
zařízení staveniště
zeleň – lešení 27 m2
Ke Karlovu 2019/17
30. 11. 2017 - 31. 5. 2018
zařízení staveništěvozovka 40 m2Tylovo náměstí4. 12. - 31. 7. 2018
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
Sekaninova 328/54
(na protějším chodníku)
1. 1. - 31. 12. 2018
zajišťování údržby na všech komunikacích v Praze 2
vozovky + chodníky 
MČ Praha 2 (pro TSK, a. s.)
1. 1. - 31. 12. 2018
zařízení stavby – rekonstrukce domu
vozovka 35 m2
chodník 34 m2
nepodchozí lešení 51 m2
Na Slupi 1485/10–1484/14
2. 1. - 30. 9. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 23 m2 podchozí lešení
Jugoslávská 3
14. 1. - 30. 9. 2018
stavební zábor
vozovka 19 m2
Balbínova při objektu Vinohradská 17
20. 1. - 31. 5. 2018
okrasná zeleň
chodník 4 m2
Jugoslávská 662/27
1. 2. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 2. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
farmářské trhy
náplavka 600 m2
náplavka 600 m2
náplavka 400 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka

3. 2. - 26. 5. 2018
23. 6. - 22. 12. 2018
2. 6. a 16. 6. 2018
 
zařízení staveniště
chodník 12 m2
Kateřinská 485/20
12. 2. - 30. 4. 2018
stavebn kontejner
vozovka 25 m2
Lublaňská 243/10
13. 2. - 30. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 242 m2
podchodné lešení
Ječná 30 X Ke Karlovu X Kateřinská
15. 2. - 15. 8. 2018
zařízení staveniště
vozovka 20 m2 pouze pracovní dny
Pod Karlovem1325/4
19. 2. - 29. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 4 m2
Ječná 1763/43
20. 2. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník (podchozí lešení) celkem 80 m2
Belgická 519/21
26. 2. - 26. 6. 2018
zařízení staveniště
vozvka + chodník 28 m2
Máchova 571/7
28. 2. - 30. 4. 2018
zařízení staveništěvozovka, vozidla stavby, 2 x kontejner 45 m2
Kateřinská 191. 3. - 30. 4. 2018
výstavka květin
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 3. - 30. 6. 2018
zařízení staveništěstavební ohrada 56 m2
Moravská 341. 3. - 31. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 30. 9. 2018
(jen pracovní dny)
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,6 m2
náměstí Míru 117/16
1. 3. - 31. 10. 2018
rastaurační předzahrádka
chodník 8,28 m2
Korunní 1164/49
1. 3. - 31. 10. 2018
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
farmářské trhy
chodník 12 m2
Palackého náměstí
1. 3. - 30. 11. 2018
ohrada pro popelnice po dobu trvání rekonstrukce jeslíchodník 18 m2
Ječná 295. 3. - 30. 8. 2018
 zásobování Farmářských trhů
vozovka 80 m2
Tylovo náměstí5. 3. - 16. 11. 2018
zařízení staveniště
chodník 48 m2
chodník 32 m2 – podchozí lešení
Trojanova X Dittrichova
Trojanova
 
6. 3. - 28. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 2x16  m2
Vinohradská 99/1318 X nám. Jiřího z Poděbrad
7. 3. - 31. 5. 2018
restaurační předzahrádka (pódium a předzahrádka)
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
a 4079/5 
12. 3. - 8. 11. 2018
12. 3. - 2. 4. 2018
3. 4. - 2. 10. 2018
3. 10. - 8. 11. 2018
stavební úpravy NTL a STL plynovodů – výkopy
vozovka 15 m2
vozovka 11 m2
vozovka 15 m2
vozovka 11 m2
vozovka 3 m2
vozovka 25 m2
chodník 3 m2 pohyblivý zábor
chodník a vozovka 12 m2
chodník a vozovka 5 m2
chodník 12 m2
chodník 10 m2
chodník a vozovka 3 m2
chodník a vozovka 38 m2
chodník 17 m2
chodník 6 m2
vozovka 81 m2
chodník a vozovka 36 m2
chodník 5 m2
chodník 6 m2
vozovka 81 m2
Křesomyslova, parc. č. 3023
Svatoplukova, parc. č. 3046
Křesomyslova, parc. č. 3023
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Jaromírova, parc. č. 3029
Svatoplukova, parc. č. 3045
Svatoplukova – pohyblivý zábor
Ostrčilovo n., parc. č. 3049/1
Sekaninova, parc. č. 3037
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
Ostrčilovo n., parc. č. 3049/1
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
1. etapa 12. - 29. 3. 2018

2. etapa 30. 3. - 3. 4. 2018

2. etapa 23. 3. - 3. 4. 20183. etapa 4. - 9. 4. 2018
3. etapa 3. - 9. 4. 2018


4. etapa 6. - 18. 4. 20185. etapa 17. - 26. 4. 2018

5. etapa 19. - 26. 4. 2018

zařízení staveniště
vozovka 25 m2
Wenzigova 1857/10
13. 3. - 31. 7. 2018
krátkodobé stání servisních vozidel společnosti
KH servis, a. s. 
vozovka
území MČ Prahy 2
13. 3. - 31. 12. 2018
zařízení stavby
vozovka 8 m2
chodník 6 m2
Lublaňská 1837/39
Tyršova 1837/16
14. 3. - 14. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3,36 m2
Mánesova 1624/20
15. 3. - 31. 10. 2018
stavební zábor
Etapa I – 176 m2
Etapa II – 312 m2
Etapa III a – 260 m2
Etapa III b – 144 m2
Etapa V – 244 m2
Vinohradská, Anny Letenské, Italská, Blanická 
16. - 26. 3. 2018
26. 3. - 9. 4. 2018
9. - 23. 4. 2018
13. - 26. 4. 2018
23. 4. - 4. 5. 2018
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 7,5 m2
Myslíkova 8
16. 3. - 15. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník 30 m2 – podchozí lešení
Karlovo náměstí 325/7
19. 3. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
chodník 19 m2
chodník 12 m2
Americká 579/17
19. 3. - 17. 4. 2018
18. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 24 m2
chodník 20,5 m2
Mánesova 1517/67
20. 3. - 28. 9. 2018
20. 3. - 31. 5. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 18 m2Dittrichova 1942/20 
23. 3. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště 
chodník 22 m2
chodník 22 m2
Moravská 1028/7
Budečská 1028/16 
26. 3. - 20. 4. 2018
20. 4. - 18. 5. 2018 
zařízení staveniště 
vozovka – rozšíření na 25 m2
chodník – ohrada 90 m2
Tylovo náměstí
Jugoslávská X Tylovo nám. 
26. 3. - 31. 7. 2018
podchodné lešení
a zařízení stavby
chodník 89 m2
Rašínovo nábřeží 1990/74
30. 3. - 3. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 13,5 m2
Americká 341/43
30. 3. - 28. 10. 2018
zařízení staveniště
vozovka 18 m2
Moravská 1461/46
31. 3. - 31. 5. 2018
zařízení stavby
chodník 37,5 m²
Sokolská 1869/18
1. 4. - 31. 5. 2018
výstavka květin
chodník 2 m2
Jugoslávská 181/17
1. 4. - 30. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 29. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7 m2
Vyšehradská 1376/43
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 5,4 m2Vinohradská 321. 4. - 30. 9. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,2 m2
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 12,05 m2
Americká 181. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 25 m2
Na Děkance 1961/1
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační přezahrádkachodník 4 m2
chodník 4,8 m2
Na Hrobci 1
Rašínovo nábřeží 32
1. 4. - 15.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,4 m2
Záhřebská 153/32
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Ladova 2045/1
1. 4. - 31. 10. 2018
 restaurační předzahrádkachodník 12 m2
Myslíkova 121. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,9 m2 u obrubníku
chodník 2,64 m2 u paty domu
Budečská 974/6
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník u domu 1 m2
chodník u domu 6 m2
chodník u vozovky 8,4 m2
Americká 152/15
1. 4. - 31. 10. 2018
1. 4. - 15. 10. 2018
1. 5. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 63 m2
Vocelova 686/4
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Belgická 275/24
1. 4. - 31. 10. 2018
motorová prodejní tříkolka 
chodník 2 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2018 
mobilní prodej kávy
chodník 3 m2
nám. Míru u výstupu z metra
1. 4. - 30. 11. 2018
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Londýnská 815/17
3. - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník 32 m2
Čermákova 1126/1
3. 4. - 3. 7. 2018
zařízení staveniště – podchozí lešení
chodník 114 m2
Václavská 308/22
3. 4. - 28. 8. 2018
zařízení staveniště – obnova vodovodních řadů a kanalizace; stanovena objízdná trasa
chodník a vozovka 2400 m2
Šmilovského (úsek od ulice Na Kozačce ke Koperníkově)

Objížďka Francouzská–Máchova–Rybalkova–Na Kozačce–Čermákova–Koperníkova–Varšavská–Jana Masaryka–Záhřebská
3. 4. - 31. 10. 2018
zařízení stavby
vozovka 18 m2
Lublaňská 652/53
5. 4. - 4. 5. 2018 (Po–Pá)
restaurační předzahrádka
chodník 44,5 m2
Gorazdova 357/1
5. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
5. 4. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 24 m2
Gorazdova 1994/9
9. 4. - 2. 5. 2018
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m2
Jugoslávská X Lublaňská
9. 4. - 6. 9. 2018
stavební výtah
chodník 3 m2
Pod Karlovem 1325/4
9. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7,5 m2
Bělehradská 643/77
9. 4. - 9. 10. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Římská 2550/35
9. 4. - 31. 12. 2018
stavební zábor – výměna oken a oprava fasády
chodník – podchodné lešení a zařízení staveniště;
kontejner na odpad a manipulační prostor – celkem plocha 127,5 m2
Ječná 29
Na Rybníčku 10
10. 4. - 30. 8. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 42 m2
Anglická 41/9
11. 4. - 5. 10. 2018
oprava lávek na železničním mostě – bez omezení cyklotrasy A2
chodník + náplavka cca 40 m2
Rašínovo nábřeží, parc. č. 279/1, 2427/1, 280
11. 4. - 15. 11. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 24 m2
Náplavní 1773/4
13. 4. - 12. 5. 2018
farmářské trhy
náplavka 300 m2
náplavka 350 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
14., 21., 28. 4 2018
5., 12., 19. 5. 2018 
stavební lešení
chodník 34 m2 nepodchodné
chodník 18 m2 podchodné
Wenzigova 1982/20
14. 4. - 10. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 42,5 m2
I. P. Pavlova 1790/6
14. 4. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
chodník 24 m2
chodník 21 m2
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. 2018
1. 5. - 30. 9. 2018
1. - 18. 10. 2018
stavební zábor
chodník 17,5 m2
Italská 754/29
15. - 29. 4. 2018
stavební zábor
chodník 22 m2
Lumírova 445/5
15. - 30. 4. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9,9 m2
Vinohradská 1595/31
15. 4. - 8. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
Trojická 366/3
15. 4. - 15. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,05 m2 u domu
chodník 2,88 m2 u silnice
Slezská 1345/48
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
Bělehradská 568/92
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 60
15. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 4. - 31. 10. 2018 (Po–So)
výměna oken a oprava fasády
chodník 18 m2
Lublaňská 125/20
16. - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
vozovka 25 m2
Šafaříkova 253/10
16. 4. - 13. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 16 m2
chodník 4 m2
chodník 6 m2
Vyšehradská 17
Vyšehradská 17
Vyšehradská 17
Plavecká 14
16. - 30. 4. 2018
1. 5. - 31. 8. 2018
1. - 16. 9. 2018
1. 5. - 31. 8. 2018  
rekonstrukce kobek (náplavka zůstane průchozí a průjezdná)
kobka č. 2 – 20 m2
kobka č. 4 – 20 m2
kobky č. 5, 7, 9, 10, 11 à 20 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka 
16. 4. - 30. 6. 2018
16. 4. - 30. 6. 2018
27. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Záhřebská 634/13
16. 4. - 13. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Americká 2503/8
16. 4. - 22. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,00 x 7,20 + 2,00 x 1,80 m
nám. Jiřího z Poděbrad 1407/4
17. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Koubkova 685/16
17. 4. - 31. 10. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
I etapa: výkopy 810 m2


Škrétova, Rubešova, Balbínova, Římská, Anglická

18. 4. - 28. 5. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodníkI. etapa: povrchy 353 m2
Rubešova, Balbínova, Římská
29. 5. - 11. 6. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
I. etapa: spojkoviště 21 m2
Balbínova, Římská, Anglická
28. 5. - 30. 6. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
povrchy spojkoviště 21 m2
 Balbínova, Římská, Anglická
1. - 7. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
II. etapa výkopy 270 m2
 Mikovcova, Bělehr., Anglická
 28. 5. - 25. 6. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
povrchy 90 m2
Bělehradská
26. 6. - 9. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
spojkoviště 6 m2
Anglická
25. 6. - 23. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
povrchy spojkoviště 6 m2
Anglická
24. - 30. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
spojkoviště Jugoslávská 6 m2
Jugoslávská
9. 5. - 25. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 12 m2
Ječná 1636/37
19. - 27. 4. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Na Hrobci 1
20. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 9 m2
Myslíkova 2021. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m2
Třebízského 1261/11
21. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Myslíkova 260/14
22. 4. - 9. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 24 m2
Štěpánská 539/9
22. 4. - 30. 9. 2018
úpravy plynovodu
výkop 32 m2

chodník 13 m2
bezvýkop. technologie 80 m2
Máchova–Francouzská–Slovenská
Slovenská
Máchova–Slovenská
23. 4. - 16. 5. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Belgická 539/11
23. 4. - 22. 5. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 18,24 m2
Vratislavova 28/12
23. 4. - 14. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 14,82 m2
Mánesova 1407/89
23. 4. - 23. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5,88 m2
Náplavní 2009/9
23. 4. - 19. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Londýnská 243/10
23. 4. - 22. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
chodník 5 m2
Vozová 1521/2
Chopinova 1521/26
23. 4. - 31. 10. 2018
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Rubešova 343/22
23. 4. - 31. 10. 2018
stavební zábor
chodník 15 m2
Anglická 530/8
25. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník 12 m2
Lípová 471/6
26. 4. - 25. 5. 2018
stavební úpravy NTL a STL plynovodů – 6. etapa
výkop v chodníku 5 m2
výkop ve vozovce 5 m2
výkop v chodníku 17 m2
zábor vozovky 21 m2
vozovka a chodník 21 m2
Ostrčilovo náměstí 252/2
Oldřichova 252/2
Ostrčilovo nám. 252/2–462/4
Nezamyslova 110/6
Jaromírova 462/1 a 789/2
27. - 30. 4. 2018
27. 4. - 8. 5. 2018
1. - 8. 5. 2018
1. - 8. 5. 2018
1. - 8. 5. 2018
restaurační předzahrádka
chodník  1,80 x 1,90 + 1,40 x 1,80 m
Italská 833/32
27. 4. - 16. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
chodník 11,52 m2
Rybalkova 56/2
Máchova 56/20
27. 4. - 23. 9. 2018
stěhování
vozovka 25 m2
Na Rybníčku 1329/5
28. 4. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 315 m2
chodník 5 m2
Albertov
28. 4. 2018 (5:00–22:00 hod.)
akce „Mladí ladí jazz“vozovka - parkování přenosové techniky Českého rozhlasu - 250 m2
Karlovo náměstí30. 4. 2018
zařízení staveniště
vozovka 27 m2
Moravská 1481/43
30. 4. - 13. 5. 2018
zařízení staveniště
vozovka 13 m²
LOndýnská 536/18
30 .4. - 29. 5. 2018
parkování účastníků akce Dermacol Love Day
vozovka 215 m²
Rybalkova a Šmilovského
1. 5. 2018
Veggie Náplavka
náplavka 1035 m² Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 5. 2018
stavba a výkop plynovodu – úplná uzavírka úseku mezi ulicemi Vinohradská a Mánesova
vozovka + chodník 288 m²
U Kanálky X Vinohradská
1. - 17. 5. 2018
zařízení staveniště
chodník 50 m2
Legerova 1821/41
1. 5. - 10. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodníék 10,4 m2
Vyšehradská 1703/12
1. 5. - 15. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m2
Vratislavova 20/24
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
Rumunská 14/27
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
nám. Míru 342/13
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
Fügnerovo náměstí 1865/4
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 3 m2
Podskalská 1291/13
Plavecká 1291/3
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22,4 m2
Budečská 998/10
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 103 m2
Korunní 1 X nám. Míru 9
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 11,84 m2
Václavská 1898/9
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Budečská 893/13
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 28,5 m²
Francouzská 75/4
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22 m²
Škrétova 386/1
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m2
Vinohradská 35/25
1. 5. - 31. 10. 2018
stavební zábor
vozovka + chodník 67 m²
Mánesova 1442/78
2. 5. - 31. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Plavecká 2054/6
2. - 5. 5. 2018 (kromě Ne)
9. 5. - 30. 6. 2018 (kromě Ne)
9. 7. - 27. 9. 2018 (kromě Ne)
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Myslíkova 1998/30
2. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Myslíkova  1343/24
4. 5. - 30. 9. 2018
uzavírka ulice (náhradní parkování Myslíkova) – audiovizuální tvorba
vozovka 282,5 m2
chodník 100 m2
Na Zbořenci
5. 5. 2018 (17:00–12:00 hod.)
6. 5. 2018 (06:00–10:00 hod.)
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Na Zderaze 268/9
5. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Bělehradská 478/110
6. 5. - 23. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Jiráskovo náměstí 1775/4
8. 5. - 24. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník 19 m2
Rumunská 22/28
14. 5. - 8. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
chodník 13 m2
Václavská 8
Na Moráni 17
14. 5. - 14. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Vratislavova 68/19
15. 5. - 14. 9. 2018
mobilní knihovna
chodník 20 m2
Vinohradská 1431/69
15. 5. - 15. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 m2
Karlovo náměstí 551/34
15. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 29,28 m2
Kateřinská 522/21
17. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9,6 m2
Vratislavova 32/4
1. 6. - 15. 9. 2018