Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
zařízení staveniště
vozovka 4,5 m2
V Tůních 212. 7. 2017 - 1. 7. 2018
pouze úterý a čtvrtek
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 100 m2
Václavská 22
29. 8. - 28. 8. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
zařízení staveniště
chodník + vozovka 19 m2
Mikovcova 318/1
5. 11. 2017 - 31. 8. 2018
okrasnou zeleň chodník - 2 m2 Slezská 1423.11. 2017 - 31.12.2018
zařízení staveniště
zeleň – lešení 27 m2
Ke Karlovu 2019/17
30. 11. 2017 - 31. 5. 2018
zařízení staveništěvozovka 40 m2Tylovo náměstí4. 12. - 31. 7. 2018
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
Sekaninova 328/54
(na protějším chodníku)
1. 1. - 31. 12. 2018
zajišťování údržby na všech komunikacích v Praze 2
vozovky + chodníky 
MČ Praha 2 (pro TSK, a. s.)
1. 1. - 31. 12. 2018
zařízení stavby – rekonstrukce domu
vozovka 35 m2
chodník 34 m2
nepodchozí lešení 51 m2
Na Slupi 1485/10–1484/14
2. 1. - 30. 9. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 23 m2 podchozí lešení
Jugoslávská 3
14. 1. - 30. 9. 2018
stavební zábor
vozovka 19 m2
Balbínova při objektu Vinohradská 17
20. 1. - 31. 5. 2018
okrasná zeleň
chodník 4 m2
Jugoslávská 662/27
1. 2. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 2. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
farmářské trhy
náplavka 600 m2
náplavka 600 m2
náplavka 400 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka

3. 2. - 26. 5. 2018
23. 6. - 22. 12. 2018
2. 6. a 16. 6. 2018
 
stavebn kontejner
vozovka 25 m2
Lublaňská 243/10
13. 2. - 30. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 242 m2
podchodné lešení
Ječná 30 X Ke Karlovu X Kateřinská
15. 2. - 15. 8. 2018
zařízení staveniště
vozovka 20 m2 pouze pracovní dny
Pod Karlovem1325/4
19. 2. - 29. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 4 m2
Ječná 1763/43
20. 2. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník (podchozí lešení) celkem 80 m2
Belgická 519/21
26. 2. - 26. 6. 2018
výstavka květin
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 3. - 30. 6. 2018
zařízení staveništěstavební ohrada 56 m2
Moravská 341. 3. - 31. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 30. 9. 2018
(jen pracovní dny)
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,6 m2
náměstí Míru 117/16
1. 3. - 31. 10. 2018
rastaurační předzahrádka
chodník 8,28 m2
Korunní 1164/49
1. 3. - 31. 10. 2018
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
farmářské trhy
chodník 12 m2
Palackého náměstí
1. 3. - 30. 11. 2018
ohrada pro popelnice po dobu trvání rekonstrukce jeslíchodník 18 m2
Ječná 295. 3. - 30. 8. 2018
zásobování farmářských trhů
vozovka 80 m2
Tylovo náměstí5. 3. - 16. 11. 2018
zařízení staveniště
chodník 48 m2
chodník 32 m2 – podchozí lešení
Trojanova X Dittrichova
Trojanova
 
6. 3. - 28. 6. 2018
restaurační předzahrádka (pódium a předzahrádka)
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
a 4079/5 
12. 3. - 8. 11. 2018
12. 3. - 2. 4. 2018
3. 4. - 2. 10. 2018
3. 10. - 8. 11. 2018
zařízení staveniště
vozovka 25 m2
Wenzigova 1857/10
13. 3. - 31. 7. 2018
krátkodobé stání servisních vozidel společnosti
KH servis, a. s. 
vozovka
území MČ Prahy 2
13. 3. - 31. 12. 2018
zařízení stavby
vozovka 8 m2
chodník 6 m2
Lublaňská 1837/39
Tyršova 1837/16
14. 3. - 14. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3,36 m2
Mánesova 1624/20
15. 3. - 31. 10. 2018
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 7,5 m2
Myslíkova 8
16. 3. - 15. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník 30 m2 – podchozí lešení
Karlovo náměstí 325/7
19. 3. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
chodník 19 m2
chodník 12 m2
Americká 579/17
19. 3. - 17. 4. 2018
18. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 24 m2
Mánesova 1517/67
20. 3. - 28. 9. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 18 m2Dittrichova 1942/20 
23. 3. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště 
vozovka – rozšíření na 25 m2
chodník – ohrada 90 m2
Tylovo náměstí
Jugoslávská X Tylovo nám. 
26. 3. - 31. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 13,5 m2
Americká 341/43
30. 3. - 28. 10. 2018
výstavka květin
chodník 2 m2
Jugoslávská 181/17
1. 4. - 30. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 29. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7 m2
Vyšehradská 1376/43
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 5,4 m2Vinohradská 321. 4. - 30. 9. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,2 m2
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 12,05 m2
Americká 181. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 25 m2
Na Děkance 1961/1
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační přezahrádkachodník 4 m2
chodník 4,8 m2
Na Hrobci 1
Rašínovo nábřeží 32
1. 4. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,4 m2
Záhřebská 153/32
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Ladova 2045/1
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 12 m2
Myslíkova 121. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,9 m2 u obrubníku
chodník 2,64 m2 u paty domu
Budečská 974/6
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník u domu 1 m2
chodník u domu 6 m2
chodník u vozovky 8,4 m2
Americká 152/15
1. 4. - 31. 10. 2018
1. 4. - 15. 10. 2018
1. 5. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 63 m2
Vocelova 686/4
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Belgická 275/24
1. 4. - 31. 10. 2018
motorová prodejní tříkolka 
chodník 2 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2018 
mobilní prodej kávy
chodník 3 m2
nám. Míru u výstupu z metra
1. 4. - 30. 11. 2018
zařízení staveniště
chodník 32 m2
Čermákova 1126/1
3. 4. - 3. 7. 2018
zařízení staveniště – podchozí lešení
chodník 114 m2
Václavská 308/22
3. 4. - 28. 8. 2018
zařízení staveniště – obnova vodovodních řadů a kanalizace; stanovena objízdná trasa
chodník a vozovka 2400 m2
Šmilovského (úsek od ulice Na Kozačce ke Koperníkově)

Objížďka Francouzská–Máchova–Rybalkova–Na Kozačce–Čermákova–Koperníkova–Varšavská–Jana Masaryka–Záhřebská
3. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 44,5 m2
Gorazdova 357/1
5. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
5. 4. - 31. 10. 2018
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m2
Jugoslávská X Lublaňská
9. 4. - 6. 9. 2018
stavební výtah
chodník 3 m2
Pod Karlovem 1325/4
9. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7,5 m2
Bělehradská 643/77
9. 4. - 9. 10. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Římská 2550/35
9. 4. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň chodník 1 m² Varšavská 516/1989. 4. - 31. 12. 2018 
stavební zábor – výměna oken a oprava fasády
chodník – podchodné lešení a zařízení staveniště;
kontejner na odpad a manipulační prostor – celkem plocha 127,5 m2
Ječná 29
Na Rybníčku 10
10. 4. - 30. 8. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 42 m2
Anglická 41/9
11. 4. - 5. 10. 2018
oprava lávek na železničním mostě – bez omezení cyklotrasy A2
chodník + náplavka cca 40 m2
Rašínovo nábřeží, parc. č. 279/1, 2427/1, 280
11. 4. - 15. 11. 2018
stavební lešení
chodník 34 m2 nepodchodné
chodník 18 m2 podchodné
Wenzigova 1982/20
14. 4. - 10. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 42,5 m2
I. P. Pavlova 1790/6
14. 4. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
chodník 24 m2
chodník 21 m2
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. 2018
1. 5. - 30. 9. 2018
1. - 18. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9,9 m2
Vinohradská 1595/31
15. 4. - 8. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
Trojická 366/3
15. 4. - 15. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,05 m2 u domu
chodník 2,88 m2 u silnice
Slezská 1345/48
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
Bělehradská 568/92
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 60
15. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 4. - 31. 10. 2018 (Po–So)
zařízení staveniště
vozovka 25 m2
Šafaříkova 253/10
16. 4. - 13. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 16 m2
chodník 4 m2
chodník 6 m2
Vyšehradská 17
Vyšehradská 17
Vyšehradská 17
Plavecká 14
16. - 30. 4. 2018
1. 5. - 31. 8. 2018
1. - 16. 9. 2018
1. 5. - 31. 8. 2018  
rekonstrukce kobek (náplavka zůstane průchozí a průjezdná)
kobka č. 2 – 20 m2
kobka č. 4 – 20 m2
kobky č. 5, 7, 9, 10, 11 à 20 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka 
16. 4. - 30. 6. 2018
16. 4. - 30. 6. 2018
27. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Záhřebská 634/13
16. 4. - 13. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Americká 2503/8
16. 4. - 22. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,00 x 7,20 + 2,00 x 1,80 m
nám. Jiřího z Poděbrad 1407/4
17. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Koubkova 685/16
17. 4. - 31. 10. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodníkI. etapa: povrchy 353 m2
Rubešova, Balbínova, Římská
29. 5. - 11. 6. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
I. etapa: spojkoviště 21 m2
Balbínova, Římská, Anglická
28. 5. - 30. 6. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
povrchy spojkoviště 21 m2
 Balbínova, Římská, Anglická
1. - 7. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
II. etapa výkopy 20 m²
II. etapa výkopy 250 m²
Bělehradská
Mikovcova, Bělehradská, Anglická
21. - 29. 5. 2018
28. 5. - 25. 6. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
povrchy 90 m2
Bělehradská
26. 6. - 9. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
spojkoviště 6 m2
Anglická
25. 6. - 23. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
povrchy spojkoviště 6 m2
Anglická
24. - 30. 7. 2018
stavební zábor (obnova kabelů VN a NN) – vozovka i chodník
spojkoviště Jugoslávská 6 m2
Jugoslávská
9. 5. - 25. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Na Hrobci 1
20. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 9 m2
Myslíkova 2021. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m2
Třebízského 1261/11
21. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Myslíkova 260/14
22. 4. - 9. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 24 m2
Štěpánská 539/9
22. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 18,24 m2
Vratislavova 28/12
23. 4. - 14. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 14,82 m2
Mánesova 1407/89
23. 4. - 23. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5,88 m2
Náplavní 2009/9
23. 4. - 19. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Londýnská 243/10
23. 4. - 22. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
chodník 5 m2
Vozová 1521/2
Chopinova 1521/26
23. 4. - 31. 10. 2018
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Rubešova 343/22
23. 4. - 31. 10. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 0,60 x 1,40m od 25.4. do 12.5.2018 (PO - SO)
0,60 x 1,40m + 0,60 x 1,40m + 0,60 x 1,40m + 0,60 x 1,40m + 0,60 x 1,40m + 0,60 x 1,40m +
0,60 x 1,40m od 15.5. do 1.9.2018 (PO - SO)
0,60 x 1,40m od 3.9. do 31.10.2018 (PO - SO)
 Anny Letenské 1 25.4. - 31.10.2018
restaurační předzahrádka
chodník  1,80 x 1,90 + 1,40 x 1,80 m
Italská 833/32
27. 4. - 16. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
chodník 11,52 m2
Rybalkova 56/2
Máchova 56/20
27. 4. - 23. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 + 24 m²
Tylovo náměstí 699/1
28. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5,6 m² + 4,4 m²
Slavíkova 1606/1
30. 4. - 30. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 50 m2
Legerova 1821/41
1. 5. - 10. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodníék 10,4 m2
Vyšehradská 1703/12
1. 5. - 15. 9. 2018
prodej sezonního ovoce chodník 3 m² náměstí Míru,  parc. č. 4079/1 1. 5. - 28. 9. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m2
Vratislavova 20/24
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
Rumunská 14/27
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
nám. Míru 342/13
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
Fügnerovo náměstí 1865/4
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 3 m2
Podskalská 1291/13
Plavecká 1291/3
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22,4 m2
Budečská 998/10
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 103 m2
Korunní 1 X nám. Míru 9
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 11,84 m2
Václavská 1898/9
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Budečská 893/13
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 28,5 m²
Francouzská 75/4
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22 m²
Škrétova 386/1
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,75 m²
Jugoslávská 180/15
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádku
chodník 3 m² u domu
chodník 12 m² u vozovky
Americká 430/29
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Rumunská 690/15
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Slezská 2165/15
1. 5. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m2
Vinohradská 35/25
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,57 m² u domu
chodník 8 m² u vozovky
Šafaříkova 319/18
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
chodník 7 m²
chodník 4 m²
Myslíkova 1698/18
1. 5. - 2. 9. 2018
3. -  30. 9. 2018
1. - 31. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
stavební zábor
vozovka + chodník 67 m²
Mánesova 1442/78
2. 5. - 31. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Plavecká 2054/6
2. - 5. 5. 2018 (kromě Ne)
9. 5. - 30. 6. 2018 (kromě Ne)
9. 7. - 27. 9. 2018 (kromě Ne)
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Myslíkova 1998/30
2. 5. - 30. 9. 2018
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí, parc. č. 4174/1
2. 5. - 31. 8. 2018
16. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Myslíkova  1343/24
4. 5. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště – úplná uzavírka – objízdná trasa Sokolskou a Rumunskou ulicí
rekonstrukce cca 833 m²
I. P. Pavlova X Lublaňská X Jugoslávská
5. 5. - 10. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Na Zderaze 268/9
5. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Bělehradská 478/110
6. 5. - 23. 9. 2018
stavební zábor
vozovka 25 m²
Blanická 768/4
7. 5. - 29. 6. 2018
zařízení stavby
vozovka 18 m²
Lublaňská 652/53
7. 5. - 29. 6. 2018
restaurační předzahrádka chodník 8 m² a 14 m² Belgická X Záhřebská 7. 5. - 28. 9. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
U Kanálky 1559/5
7. 5. - 31. 10. 2018 (Po–So)
zařízení staveniště
vozovka 10 m²
Čermákova 1126/1
8. 5. - 3. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 13 m²
Anglická 390/19
8. 5. - 10. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Jiráskovo náměstí 1775/4
8. 5. - 24. 9. 2018
restaurační předzahrádka chodník 9 m² Francouzská 463/13 8. 5. - 15. 10. 2018 
stavební zábor
vozovka 25 m²
Čelakovského sady 432/12
9. 5. - 15. 6. 2018
prodej sezonního ovoce
chodník 3 m²
Karlovo náměstí 2097/10
9. 5. - 28. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 2,5 m² a 7 m²
Plavecká 404/4
9. 5. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17,6 m²
Bělehradská 573/61
9. 5. - 31. 10. 2018
stavební zábor pro opravu lávek na železničním mostě
chodník u lávky bude neprůchozí
Rašínovo nábřeží,
parc. č. 279/1 a 2427/1
9. 5. - 15. 11. 2018
zařízení staveniště
chodník 20 m²
Rumunská 237/34
10. 5. - 30. 6. 2018
restaurační předzahrádka chodník 14,35 m² Francouzská 80/6 12. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 13,8 m² a 9,6 m²Náplavní 1773/4 13. 5. - 30. 9. 2018 
zařízení staveniště
chodník 19 m2
Rumunská 22/28
14. 5. - 8. 6. 2018
stavební zábor – úpravy NTL a STL plynovodů
vozovka 194 m²
vozovka 358 m²
vozovka 264 m² 
Blanická a Vinohradská
Balbínova a Římská
Balbínova a Vinohradská
14. - 24. 5. 2018
7. - 22. 6. 2018
23. 6. - 10. 7. 2018
restaurační předzahrádka chodník 9 m² + 7,2 m² Bělehradská 448/68A 14. 5. - 14. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 14 m² Korunní 783/2314. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 16,8 m² Mánesova 1391/59 14. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 4,8 + 19,2 m²
Tylovo náměstí 645/2
14. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
chodník 13 m2
Václavská 8
Na Moráni 17
14. 5. - 14. 10. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 17 m²
Balbínova 529/1
14. 5. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Vratislavova 68/19
15. 5. - 14. 9. 2018
mobilní knihovna
chodník 20 m2
Vinohradská 1431/69
15. 5. - 15. 9. 2018
restaurační předzahrádka chodník 8 m² Záhřebská 468/21 15. 5. - 15. 9. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m²
Třebízského 1525/6
15. 5. - 18. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 m2
Karlovo náměstí 551/34
15. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 0,72 m²
Vyšehradská 1710/22
15. 5. - 30. 9. 2018
(Kromě soboty a neděle)
dočasná instalace uměleckého díla chodník 1,00 x 1,00 x 3,50 m + 0,6 x 0,6 x 2,00 m
Jiráskovo nám. 1981/6 15. 5. - 15. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 9,72 m²
chodník 8 m²
Belgická 42
nám. Míru 17 
16. 5. - 27. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 1,65 + 4,29 m² Šubertova 1353/4 16. 5. - 27. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 18 m² náměstí Míru 1221/4 16. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 8 m² Sázavská 736/1 16. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 7,2 m² Korunní 1237/50 16. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 27,5 m² nám. Míru 109/18 16. 5. - 15. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 17,5 m² Římská 1196/29 16. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 2 m² Slavojova 95/16 16. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 6 m²Uruguayská 176/19 16. 5. - 31. 10. 2018 
rekonstrukce fasády
chodník 160 m²
Botičská X Vyšehradská
17. 5. - 11. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 29,28 m2
Kateřinská 522/21
17. 5. - 30. 9. 2018
výstava Příběhy století náplavka 8 m² Rašínovo nábřeží – náplavka 19. 5. - 7. 6. 2018 
umístění květinové výstavky
chodník 2 m²
Jugoslávská 181/17
19. 5. - 30. 6. 2018 (So)
1. 9. - 30. 2018 (So)
1. - 31. 12. 2018 (So, Ne)
okrasná zeleň
chodník 2 m²
Londýnská 315/71
20. 5. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka chodník 29 m² Americká X Záhřebská (č. p. 875) 21. 5. - 15. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 10 m² Třebízského 1241/1 21. 5. - 15. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 27 m² Slezská 821/22 21. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 11 m² Na Kozačce 1272/12 21. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 8 m² Vyšehradská 429/37 21. 5. - 30. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 7,2 m² Belgická 335/26 21. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2018
prodej sezonního ovoce
chodník 2 m²
Sokolská 486/33 X Ječná
23. 5. - 17. 8. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 2 + 2 m² u domu
9 + 2 + 2 m² u vozovky
chodník 2 m² u domu
Belgická 11
Belgická 11
Zábřebská 15
23. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka chodník 14 m² + 2 m²Ostrčilovo náměstí 252/2 23. 5. - 31. 10. 2018 
stavební zábor
vozovka 25 m²
Na Rybníčku
24. 5. - 8. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 12 m²
Lípová  471/6
26. 5. - 11. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 20 m²
Římská 1222/33
26. 5. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník 15 m²
Kladská 1201/1
28. 5. - 28. 6. 2018
výkopové práce a úprava povrchu
1. etapa chodník 130 m²
2. etapa chodník 130 m²
3. etapa chodník 130 m²
4. etapa chodník 120 m²
5. etapa chodník  120 m²
I. etapa chodník 105 m²
II. etapa chodník 135 m²
III. etapa chodník  135 m²
Balbínova
Balbínova, Anglická
Anglická
Rubešova, Anglická
Škrétova, Anglická
Anglická
Bělehradská, Mikovcova
Bělehradská, Mikovcova
28. 5. - 6. 6. 2018
2. - 11. 6. 2018
7. - 16. 6. 2018
12. - 21. 6. 2018
17. - 26. 6. 2018
25. 6. - 4. 7. 2018
30. 6. - 9. 7. 2018
5. - 14. 7. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 1,65 x 7,50m Balbínova 19 28.5. - 10.9.2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
Bělehradská 168/28
28. 5. - 22. 9. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník 31 m²
Budečská 816/4
28. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 20 m²
Čerchovská 1607/10
28. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Slovenská 1072/19
28. 5. - 31. 10. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 2,00 x 7,00m náměstí Míru 3 28. 5. - 31. 10. 2018
stavební lešení chodník 64 m² nepodchodné lešení
chodník 8 m² podchodné lešení
Wenzigova 1982/20 30. 5. - 17. 7. 2018 
zařízení staveniště chodník 31 m² (podchozí lešení) Bělehradská 1018/64 
30. 5. - 30. 7. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 6,72 m²
Slezská 756/14
30. 5. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
 vozovka 14 m²
Londýnská 815/17
31. 5. - 29. 6. 2018
mobilní tříkolka
náplavka 3 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. - 30. 6. 2018
10–22 hodin s výjimkou soboty, kde platí 16–22 hodin
restaurační předzahrádka
chodník 9,6 m2
Vratislavova 32/4
1. 6. - 15. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník 63 m²
nám. Míru mezi Korunní a Francouzskou ulicí
1. 6. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,6 m²
Na Zderaze 266/11 
1. 6. - 30. 9. 2018 (kromě Ne)
mobilní prodej po náplavce
náplavka 2 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 6. - 31. 10. 2018
Prodej není povolen ve dnech 16. 6.; 28. 7.; 29. 8.; 3. a. 9. 9.
lavička pro handicapované zaměstnane
chodník 1 m²
Máchova 703/1
1. 6. - 31. 12. 2018
stavební zábor
vozovka 6 m²
Hálkova 1669/3
4. - 7. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Ladova 2044/3
4. 6. - 3. 7. 2018
stavební zábor – údržba fasády domu chodník 10 m² – mobilní zábor Mánesova 47 X Budečská 43 5. 6. - 3. 7. 2018 
zařízení staveniště
vozovka 20 m²
vozovka 40 m²
Belgická 681/5
6. 6. - 30. 10. 2018
14. 6. - 30. 10. 2018
Primátorky
náplavka 3600 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
7. - 11. 6. 2018
úplná uzavírka komunikace bez objízdné trasy
vozovka v místě náplavky Rašínova nábřeží NN1941;
cyklotrasa A2 bude v úseku Na Hrobci - Dřevná převedena dopravním značením na Rašínovo nábřeží
úsek mezi ulicemi Svobodova a Trojická
7. - 11. 6. 2018
stavební zábor (plynovodní řad)
vozovka + chodník 572 m²
Šumavská, Třebízského, Vinohradská
7. - 29. 6. 2018
 hudební festival
chodník 18 + 18 m²
Palackého náměstí,
parc. č. 2438/2
8. - 9. 6. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 3,60 x 1,50m + 3,60 x 1,50m Anny letenské 18 8. 6. - 15. 9. 2018
stěhování
vozovka 25 m²
Jugoslávská 479/10
9. 6. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 500 m²
Albertov 2048/4
9. 6. 2018
 kontejnery na tříděný textil Kladská x Lužická:
20.7.2018 až 26.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Na Kozačce x Rybalkova:
20.7.2018 až 26.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Jaromírova x Svatoplukova:
9.6.2018 až 10.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
20.7.2018 až 31.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
1.8.2018 až 2.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Ostrčilovo náměstí:
9.6.2018 až 10.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
20.7.2018 až 31.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
1.8.2018 až 2.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Gorazdova x Trojanova:
16.6.2018 až 17.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
3.8.2018 až 9.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Ú Ř A D MĚ S T S K É Č Á S T I
Č.j. MCP2/122194/2018/ODUR-OD/Šeb str. 2
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 288, fax: 224 253 774
e-mail.: ved. odboru: josef.gal@praha2.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, IDDS: y7yb44i
Slavojova x Čiklova:
23.6.2018 až 24.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
10.8.2018 až 16.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Neklanova x Přemyslova:
23.6.2018 až 24.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
10.8.2018 až 16.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Chopinova x Krkonošská:
30.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
1.7.2018 až 5.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
17.8.2018 až 23.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Polská x Anny Letenské:
30.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
1.7.2018 až 5.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
17.8.2018 až 23.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Americká x Záhřebská:
6.7.2018 až 12.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
24.8.2018 až 30.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Rumunská x Londýnská:
6.7.2018 až 12.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
10.7.2018 až 12.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
24.8.2018 až 30.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Karlovo náměstí x Ječná:
13.7.2018 až 19.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
1.9.2018 až 2.9.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Sarajevská x Rejskova:
13.7.2018 až 19.7.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
31.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
1.9.2018 až 2.9.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
Trojická:
16.6.2018 - 17.6.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
3.8.2018 - 9.8.2018 - vozovka - 5 m2 - kontejner
  9.6.2018 do 2.9.2018
audiovizuální tvorba
chodník 2 m²
chodník 58 m²
Rašínovo nábřeží
NN1941
10. 6. 2018
stavební lešení
chodník 52 m²
Wenzigova 1982/20
11. - 19. 6. 2018
úplná uzavírka komunikace – objízdná trasa ulicemi Sokolskou a Rumunskou
vozovka 833 m²
I. P. Pavlova X Jugoslávská X Lublaňská
11. - 24. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 24 m²
Francouzská 4171/13
11. - 25. 6. 2018
stavební úpravy NTL a STL plynovodů
11. etapa:
chodník + vozovka 30 m²
chodník 30 m²
vozovka 12 m²
12. etapa:
chodník + vozovka 112 m²
chodník + vozovka 35 m²

Ostrčilovo nám. + Sekaninova
Sekaninova
Ostrčilovo nám.

Ostrčilovo nám.
Ostrčilovo nám.11. 6. - 10. 8. 201811. - 30. 6. 2018
11. - 15. 6.; 18. - 22. 6.; 25. - 29. 6. 2018

 
 restaurační předzahrádka chodník - 1,00 x 6,00m Lublaňská 11 11. 6. - 15. 10. 2018
 zařízení staveniště chodník - lešení 12 m2
 Lípová 6 12. 6. - 18. 6. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 1,20 x 4,00 m + 1,20 x 4,00 m  Rašínovo nábřeží 58
 12. 6 - 11. 7. 2018
stavební zábor
chodník 150 m²
Italská 2562/49
13. - 14. 6. 2018
 akci "Pivo na náplavce 2018" náplavka - 900 m2 Rašínovo nábřeží - náplavka 15. 6. - 16. 6. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Šumavská 47/20
15. 6. - 15. 9. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 1,00 x 6,00 m Jana Masaryka 46 15. 6. - 15. 9. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 2,00 x 5,00m Slezská 62 15. 6. - 31. 10. 2018
stavební zábor – stěhování
vozovka 30 m²
Balbínova 323/6
17. 6. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 3,60 x 1,50m + 3,60 x 1,50m Anny Letenské 18 18. 6. - 15. 9. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 3,00 x 8,00m náměstí Míru 11 18. 6. - 21. 9. 2018
 stavební zábor - stavební lešení chodník - 33 m2 - stavební lešení Vinohradská 1233/22 18. 6. - 21. 9. 2018
 restaurační předzahrádkachodník - 1,50 x 11,90m
 Máchova 1 18. 6. - 15. 10. 2018
 zařízení staveniště - montáž stacionárního jeřábu ve vnitrobloku DIO -560 m2 Belgická 5 19. 6. 2018
stavební zábor
chodník 73 m² mobilní zábor
Vinohradská 1128/47
19. - 20. 6. 2018
 stavební zábor - kontejner na velkoobjemový stavební odpad vozovka - 19 m2 - kontejner na velkoobjemový stavební odpad Španělská 759/4 19. 6. - 1. 7. 2018
 Natáčení
 Balbínova:
vozovka - 130 m2 - parkování filmové techniky
Mánesova:
vozovka - 120 m2 - vyklizeno v pohledu kamery
Španělská:
vozovka - 325 m2 - zázemí filmového štábu
 Balbínova, Mánesova, Španělská, Na Smetance 20. 6. 2018
 výkop pro NTL plynovodní přípojku + stavební kontejner výkop v chodníku pro NTL plynovodní přípojku: 2 m2
• průchozí profil min. 1,5 m bude zachován
• zábor vozovky pro stavební kontejner: 16 m2
 Slavojova 270/22 20. 6. - 26. 6. 2018
stavební zábor
chodník 21 m² podchodné lešení
Polská 1506/42
20. 6. - 18. 7. 2018
 stavební kontejner zábor vozovky pro stavební kontejner 7,2 m2 Tyršova 1832/7 20. 6. - 31. 8. 2018
 velkoobjemové kontejnery - Létající a mobilní sběrné dvory 2018 zábor vozovky, zábor chodníku pod Nuselským mostem
 ul. Jaromírova naproti č. 174/6 a Pod Slovany naproti č. 1912/11 20. 6. - 19. 9. 2018
 restaurační předzahrádka chodník - 1,00 x 4,00m Balbínova 4 22. 6. - 30. 9. 2018
 reklamní akce chodník - 2,00 x 5,00m Slovenská 21 24. 6. 2018
 stavební úpravy NTL a STL plynovodů 7. ETAPA
• 26.6.2018 - 7.7.2018 ul. Sekaninova, parc. č. 3029 + 3030 + 3032 + 4202/1
• výkop ve vozovce a chodníku
• mobilní zábor pro vozidlo stavby a mechanizaci
• 173 m2
 8. ETAPA
• 8.7.2018 - 17.7.2018 ul. Na Folimace, parc. č. 4202/1 a ul. Sekaninova, parc. č. 3030 + 3032
• výkop ve vozovce a chodníku
• mobilní zábor pro vozidlo stavby a mechanizaci
• 94 m2
• 10.7.2018 - 11.7.2018 ul. Na Folimace, parc. č. 4202/1
• zábor vozovky a chodníku pro naviják
• 3 m2
 ul. Na Folimance, Rejskova, Sekaninova 24. 6. - 31. 7. 2018
stavební zábor
chodník 10 m²
Vinohradská 1252/36
25. 6. 2018
 zařízení staveniště chodník - podchozí lešení 50 m2 Ke Karlovu 19 25. 6. - 23. 7. 2018
 zařízení staveniště chodník - lešení - průchozí profil pro chodce - min. 1,5 m - zůstane vždy zachovánvozovka - zařízení staveniště - stavební buňkaviz. situace - cca 230 m2 Resslova, Václavská Jenštejnská 25. 6. - 30. 10. 2018
 stavební úpravy NTL a STL plynovodů 26.6.2018 – 7.7.2018
• částečná uzavírka – zjednosměrnění komunikace ve směru Sekaninova – Rejskova
• nařízena objížďka po trase Rejskova – Sarajevská – Pod Karlovem – Bělehradská – Křesomyslova
• 22.7.2018 – 31.7.2018
• částečná uzavírka – zjednosměrnění komunikace ve směru most přes Botič – Rejskova
• nařízena objížďka po trase Fričova – Rejskova – Na Folimance
 ul. Na Folimance, Rejskova, Sekaninova 26. 6. – 7. 7. 2018
22. 7. - 31. 7. 2018
 bibliobusnáplavka 20 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
28. 6. -  19. 7. 2018 ve dnech 28. 6.; 3. 7.; 5. 7.; 10. 7.; 12. 7.; 17. 7.; 19. 7. 2018
oprava fasády – nepodchodné lešení
chodník 32 m²
K Rotundě 90/12 + 91/14
1. - 30. 7. 2018
vyhrazené parkování pro 5 vozidel Taxi vozovka U Nemocnice 1. 7. - 31. 12. 2018 
 zařízení staveniště - akce " optické trasy spol. T-Systems Czech Republic a.s. v Londýnské ul " a
" Připojení lokality AA00446-FTTS 15205 Praha
 ul. Bruselská - 2.7.2018 - 15.7.2018 - 70 m2 - vozovka / kontejner / - chodník - výkop pro pokládku
trubek pro optický kabel - trasa pro pěší je zajištěna vyhrazeným koridorem
ul. Jana Masaryka - 2.7.2018 - 15.7.2018 - 50 m2 - vozovka - / kontejner / - chodník uzavřen a
obchozí trasa je vedena na protilehlém chodníku
 Bruselská, Jana Masaryka 2. 7. - 15. 7. 2018
 stavební zábor
chodník 13 m²
Italská 1219/2
2. 7. - 20. 9. 2018
 stavební zábor - stavební úpravy NTL plynovodu vozovka - 30 m2 - kontejner na velkoobjemový odpad
chodník - 44 m2 - stavební úpravy NTL plynovodu
 Vinohradská x Italská 9. 7. - 13. 7. 2018
 zařízení staveniště chodník - ochranná síť z důvodu výměny oken 44 m2
 Belgická 29 9. 7. - 23. 7. 2018