Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
okrasná zeleňchodník 2 m2Slezská 1423. 11. 2017 - 31. 12. 2018
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
Sekaninova 328/54
(na protějším chodníku)
1. 1. - 31. 12. 2018
zajišťování údržby na všech komunikacích v Praze 2
vozovky + chodníky 
MČ Praha 2 (pro TSK, a. s.)
1. 1. - 31. 12. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 4 m2
Jugoslávská 662/27
1. 2. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 2. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
krátkodobé stání servisních vozidel společnosti
KH servis, a. s. 
vozovka
území MČ Prahy 2
13. 3. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Římská 2550/35
9. 4. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň chodník 1 m² Varšavská 516/199. 4. - 31. 12. 2018 
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
umístění květinové výstavky
chodník 2 m²
Jugoslávská 181/17
19. 5. - 30. 6. 2018 (So)
1. 9. - 30. 11. 2018 (So)
1. - 31. 12. 2018 (So, Ne)
lavička pro handicapované zaměstnane
chodník 1 m²
Máchova 703/1
1. 6. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkování pro 5 vozidel Taxi vozovka U Nemocnice 1. 7. - 31. 12. 2018 
stavební kontejner
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
1. 7. 2018 - 14. 1. 2019
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
zařízení stavby
vozovka 66,25 m²
chodník 27 m²
Fričova 1350/8
2. 7. - 15. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník 50 m²
Trojanova 1899/20
16. 7. - 15. 12. 2018
stavební zábor
vozovka a chodník 366 m²
Na Smetance a Italská
16. 7. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 40 m²
vozovka 39 m²
Šmilovského 2290/20
20. 8. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 45 m²
chodník 25 m²
Blanická 842/2
Francouzská 852/11
21. 8. - 15. 12. 2018
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. 2018 - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Máchova 1029/14
3. 9. - 21. 12. 2018
zařízení stavby
chodník 26 m²
Sekaninova 710/22
3. 9. 2018 - 31. 1. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 43 m²
Dittrichova 346/4
10. 9. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení stavby
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
17. 9. 2018 - 28. 2. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. 2018 - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)

stavební zábor
vozovka 24 m²
Mánesova 1517/67
29. 9. 2018 - 19. 3. 2019
zařízení staveništěvozovka 31 m2
 Budečská 41. 10. - 20.12. 2018
stavební zábor
vozovka 19 m²
Balbínova 403/19
1. 10. - 31. 12. 2018
 zařízení staveniště
chodník + vozovka 19 m²
Mikovcova 318/1
1. 10. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník uzavřen, zábor 79 m²
Varšavská 882/29
1. 10. 2018 - 1. 6. 2019
generální oprava pohyblivývh schodů
uzavírka chodníku a chráněný koridor pro pěší
Resslova X Karlovo náměstí
9. 10. 2018 - 8. 7. 2019
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 927/4
10. 10. 2018 - 31. 3. 2019
obnova vodovodního řadu – uzavírka ulice
vozovka v Moravské ulici


uzavírka křižovatky Moravská X Šumavská

U Vodárny

Kladská X Moravská
objížďka do Dykovy ulice po tras Moravská–Chodská–Korunní–U Vodárny

objížďka po trase Moravská–Sázavská–Francouzská–Budečská–Lužická

objížďka Korunní–Nitranská–Dykova–Řipská

objížďka Chodská–Korunní

 
15. 10. 2018 - 10. 2. 2019


7. 11. 20185. - 15. 11. 2018


14. 11. 2018

zařízení staveniště – obnova vodovodních řadů a kanalizace
uzavírka s vyznačenou objížďkou na trase Rybalkova–Na Kozačce–Čermákova–Varšavská–Koperníkova–Máchova; zábor cca 2400 m²
Šmilovského
15. 10. - 19. 12. 2018
zařízení staveništěvozovka 50 m2Máchova 1425.10. - 21.12. 2018
stavba podzemních kontejnerů
vozovka + chodník 70 m²
vozovka + chodník 60 m²
vozovka + chodník 40 m²
vozovka + chodník 55 m²
vozovka + chodník 60 m²
vozovka + chodník 60 m²
Polská 1089/6
Chopinova 1501/16
Čermákova 1071/2
Botičská 131/10
Lublaňská 1002/18
Kladská 1462/3
27. 10. - 14. 11. 2018
27. 10. - 14. 11. 2018
27. 10. - 21. 11. 2018
27. 10. - 21. 11. 2018
12. 11. - 10. 12. 2018
26. 11. - 20. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 120 m²
Václavská X Jenštejnská
31. 10. - 30. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 120 m²
Belgická 681/5
31. 10. 2018 - 31. 1. 2019
zařízení staveništěchodník 63 m2nám. Míru 11. 11. -  15. 12. 2018
stavební zábor
vozovka 40 m2
chodník 49 m2
chodník 67 m2
V Tůních 525 X Žitná 525
1. 11. - 31.12. 2018
stavební zábor
chodník 13,8 m²
Italská 35/21 (roh s Vinohradskou 35/25)
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Tylovo nám., parc. č. 4171/1
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
farmářské trhynáplavka 200 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka3. 11. - 22. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Slavíkova 1657/1
5. 11. 2018 - 28. 2. 2019
stavební zábor – Revitalizace stráně v Riegrových sadechvozovka a chodník 268 m2
Italská, Na Smetance a Polská11. 11. 2018 - 15 . 4. 2019
okrasná zeleň
chodník 2 m²
Londýnská 315/71
12. 11. 2018 - 12. 1. 2019
stavební zábor
chodník 18 m² (bude uzavřen)
Mánesova 1647/72
16. 11. - 15. 12. 2018
umístění uměleckých děl
chodník 50 m²
Zítkovy sady, parc. č. 2440
19. 11. 2018 - 22. 9. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 60 m²
Šafaříkova 167/6 X Jana Masaryka
21. 11. 2018 - 30. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 40 m²
chodník 40 m²
Balbínova
Anglická
21. 11. - 21. 12. 2018
vánoční zboží
chodník 4 m² u parku
náměstí Míru
26. 11. - 21. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 30 m²
Francouzská 463/13
26. 11. - 21. 12. 2018
stavební zábor
vozovka 38 m²
Přemyslova 84/3
26. 11. 2018 - 31. 5. 2019
stavební zábor
chodník 3 m²
vozovka 20 m²
Malá Štěpánská
26. 11. 2018 - 20. 6. 2019
26. 11. - 14. 12. 2018
stavební zábor
vozovka a chodník 260 m²
Na Rybníčku 1329/5
28. 11. - 26. 12. 2018
stavební zábor
chodník 46,6 m²
Italská 615/7
28. 11. 2018 - 15. 2. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Na Švihance 1519/11
30. 11. - 1. 12. 2018
14. - 15. 12. 2018
11. - 12. 1. 2019
25. - 26. 1. 2019
8. - 9. 2. 2019
22. - 23. 2. 2019
8. - 9. 3. 2019
22. - 23. 3. 2019
12. - 13. 4. 2019
19. - 20. 4. 2019 
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 942/6
1. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník 26 m²
vozovka + chodník 18 m²
vozovka + chodník 8 m²
Gorazdova X Jiráskovo nám.
1. 12. 2018 - 28. 2. 2019
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m²
Jugoslávská X Lublaňská
3., 6., 10., 13., 17. 12. 2018
vánoční trhy
chodník 12 m²
Palackého náměstí,
parc. č. 2438/1 
3. - 21. 12. 2018
pouze Po–Pá
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
7. - 20. 12. 2018
7. - 31. 1. 2019
1. - 28. 2. 2019
1. 3. 2019
11. - 29. 3. 2019
1. - 30. 4. 2019
2. - 31. 5. 2019
3. - 28. 6. 2019
26. - 30. 8. 2019
2. - 30. 9. 2019
1. - 31. 10. 2019
1. - 29. 11. 2019
2. - 20. 12. 2019
prodej vánočních stromků
chodník 15 m²
Palackého náměstí
7. - 23. 12. 2018
vánoční prodej jmelí
chodník 6 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/5
7. - 23. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 8 m²
Lumírova 102/27
10. - 30. 12. 2018
stavební zábor vozovka + chodník 67 m² U Kanálky 1142/6 11. - 20. 12. 2018 
vyhrazené parkování vozovka 25 m² Londýnská 13/44 11.- 14. 12. 2018 
7. - 9. 1. 2019
odhalení mazdy
vozovka 220 m²
Budečská 1200/34
12. - 14. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 780 m²
vozovka 375 m²
vozovka 300 m²
vozovka 561 m²
Pod Slovany
Pod Slovany
Na Poříčním právu
Podskalská
14. - 15. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 10 m²
Jugoslávská 662/27
15. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 200 m²
K Rotundě
15. - 16. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 295 m²
vozovka 275 m²
vozovka 378 m²
Ke Karlovu
Boženy Němcové
Albertov
15. - 16. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 37,5 m²
Římská 2135/45
16. 12. 2018
audiovizuální tvorba
chodník 100 m²
Rašínovo nábřeží
16. - 18. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 66,25 m²
chodník 27 m²
Fričova 1350/8
16. 12. 2018 - 31. 1. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 360 m²
Vnislavova
17. - 18. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 238 m²
Perucká 587/23
18. 12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 12 m²
náměstí Míru u cukrárny Vanille
20. - 23. 12. 2018
vánoční prodej rybchodník 10 m²
Vinohradská 5920. - 23.12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 10 m²
Tylovo náměstí 6
20. - 23. 12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 6 m²
Karlovo náměstí 8
21. - 22. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 270 m²
vozovka 290 m²
Ibsenova
Šubertova
21. - 22. 12. 2018
stavební zábor
vozovka 25 m²
Mánesova 1612/79
23. 12. 2018 - 28. 2. 2019
Silvestrovský farmářský trh
náplavka 3000 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
29. 12. 2018
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova 328/54
1. 1. - 31. 12. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
chodník 58 m²
chodník 10 m²
Palackého nám. 1571/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2019
14. 4. 2018 - 30. 9. 2019
1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Palackého nám. 358/2
1. 1. - 31. 12. 2019
zařízení staveniště – uzavírka; stanovena objízdná trasa Koperníkova–Máchova–Čermákova–Varšavská–Rybalkova
vozovka + chodník 2240 m²
Šmilovského
14. 1. - 18. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m²
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
1. 4. - 31. 10. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2019