Porada s řediteli škol proběhla v terénu

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA

  

Porada s řediteli škol proběhla v terénu

 

Víc než kdy jindy městská část v těchto dnech komunikuje s řediteli škol v Praze 2 a zjišťuje jejich potřeby, mírní obavy a vyjadřuje podporu.

Dnes dopoledne proběhlo další takové setkání starostky Jany Černochové, která má problematiku školství ve své gesci. A s ohledem na krizová opatření vlády netradičně v terénu, konkrétně ve vnitrobloku ZŠ Londýnská. Probrali společně aktuální bezpečnostní situaci, lokální problémy, zejména přetrvávající nedostatek roušek a hledali vhodná řešení. Diskutovali spolu rovněž o zápisech do 1. tříd, odkladech školní docházky a související agendě. Došlo i na výměnu zkušeností a vzájemné předávání dobré praxe. Některé školy například vycházejí vstříc rodinám, které nemají možnost tisku a pracovní listy pro děti distribuují tak, že je odkládají v prostorách školy, kde si je rodiče vyzvedávají zcela bezkontaktně.

„Obdivuji, jak naši dvojkoví pedagogové tuto nelehkou dobu zvládají. S obrovským nasazením připravují pro žáky různé výukové programy, úlohy, zapojují do výuky moderní online metody apod. a ještě k tomu všemu stíhají své žáky psychicky podporovat. Jsou to opravdoví profesionálové! Naše setkání mě opět přesvědčilo o tom, že to společně zvládneme“, uvedla Jana Černochová.

Veškeré náležitosti v souvislosti s odloženými zápisy do 1. tříd naleznou rodiče přímo na webu jednotlivých škol.
Spojení je zde.

Nutno zdůraznit, že zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a rodičů a v souvislosti se zápisem není třeba dokládat žádný výpis nebo potvrzení o trvalém pobytu z evidence obyvatel. Případné doložení rodinných listů stačí dle informací z MŠMT zasláním prosté kopie dálkovým přístupem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadu, který vede evidenci obyvatel.

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

 

 

Zveřejněno: 20.03.2020 – webadmin@praha2.cz