Nová výstava v budově Úřadu městské části Praha 2

V pondělí 9. dubna 2018 zahájila strarostka Prahy 2 Jana Černochová výstavu prací žáků základních škol zřizovaných MČ Praha 2. Výstava navazuje na soutěž Klíč od Prahy 2. Tématem pro tvorbu byl Vyšehrad. V rámci výstavy je možné o vystavených dílech hlasovat – vítězi bude po ukončení výstavy předán putovní klíč od Prahy 2. Hlasovat lze do 16. května 2018.

Výstava je přístupná v souladu s úředními hodinami: v pondělí a ve středu od 8 do 17:30 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin a v pátek od  7:30 do 13:30 hodin.
red
Foto: len


Zveřejněno: 09.04.2018 – webadmin@praha2.cz