Městská část Praha 2 chce přimět společnost Lime k respektování dohod o provozu elektrokoloběžek

  TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Městská část Praha 2 chce přimět společnost Lime k respektování dohod o provozu elektrokoloběžek

 

Městská část Praha 2 podává oznámení na provozovatele elektrokoloběžek, společnost Lime, pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Rozhodli o tom radní Prahy 2 na svém dnešním zasedání. Zároveň MČ Praha 2 žádá hlavní město Praha o bezodkladné vypovězení memoranda o rozvoji služeb sdílených kol, uzavřeného mezi hlavním městem a společností Lime. Důvodem je soustavné porušování stanovených podmínek provozu sdílených koloběžek a elektrokoloběžek na území Prahy 2 a trvalé nerespektování dohod, na nichž se městská část se společností Lime domluvila. Aktuálním podnětem jsou čísla ze statistik Městské policie, která dokazují problematičnost těchto forem dopravy v městském provozu.

Elektrokoloběžky se v Praze 2 vyskytují tam, kde nemají co dělat. Jezdí po chodníku, jsou odkládány na nevhodných místech a během jízdy ohrožují chodce i účastníky silničního provozu. Přitom podle dohody uzavřené mezi MČ Praha 2 a společností Lime dne 24. 10. 2018 platí, že celé území Prahy 2 je v červené zóně, dokud provozovatel nepředloží doklady o splnění technické způsobilosti a podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jak je vyžaduje česká legislativa. Červená zóna vymezuje místa, kde by nemělo jít jízdu ukončit ani přerušit. „Společnost Lime ani jeden z požadovaných dokumentů nepředložila. Místo toho svévolně omezila červenou zónu v Praze 2 pouze na náměstí Míru s jeho bezprostředním okolím, park Folimanka, NKP Vyšehrad, Havlíčkovy sady a železniční stanici Praha – hlavní nádraží. Je tedy zřejmé, že službu sdílených koloběžek hodlá systémem půjč si a zahoď provozovat i nadále bez respektování požadavků městské části Praha 2,“ konstatoval místostarosta Prahy 2 Jan Korseska, v jehož gesci je oblast dopravy.

Aktuální čísla ze statistik Městské policie Praha 2 dokládají, že počet přestupků cyklistů a jezdců na koloběžkách vzrůstá od podzimu loňského roku, kdy se první elektrokoloběžky objevily v ulicích dvojky.  Zatímco v roce 2018 potrestala Městská policie Praha 2 celkem 194 cyklistů a koloběžkářů, od začátku letošního roku do 15. září 2019 bylo spácháno 1048 přestupků těchto účastníků silničního provozu. Jedná se zejména o jízdu po chodníku.

Je to enormní nárůst a ta čísla jasně potvrzují to, co naše městská část od začátku říká, tedy že elektrokoloběžky nemají ve městě co dělat. Jízdou po chodníku ohrožují chodce, podle našeho názoru ale jejich technické parametry a vybavení nesplňují ani jízdu po silnici, protože mají například zadní světlo příliš nízko a přední zase příliš vysoko,“ říká místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Z tohoto důvodu městská část po provozovateli požaduje vyjádření PČR nebo ministerstva dopravy, že tato vozítka splňují svým vybavením podmínky pro provoz na silnicích. „Výsledky statistiky Městské policie Praha 2 potvrdily naše předpoklady o rizikovosti těchto vozítek v městském provozu. Žádáme hlavní město Praha a Městskou policii o důslednou kontrolu a řešení přestupků osob, které elektrické koloběžky používají pro jízdu po chodníku,“ uvedl radní Prahy 2 pro bezpečnost Michal Zuna.

Negativní postoje obyvatel Prahy 2 k provozu elektrokoloběžek odráží i červencová anketa v Novinách Prahy 2. Byť se hlasování zúčastnily řádově jen stovky občanů, jednoznačně v anketě převládl názor, že obyvatelé elektrokoloběžky  v ulicích Prahy 2 nechtějí.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 24.09.2019 – veronika.simkova@praha2.cz