K výsledkům soutěže na revitalizaci Karlova náměstí

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

K výsledkům soutěže na revitalizaci Karlova náměstí

 

Po roce od vyhlášení soutěžního dialogu o budoucí podobě Karlova náměstí vybrali radní hl. m. Prahy z pěti možností, které byly ve hře, projekt týmu německého krajinářského studia Rehwaldt Landschaftsarchitekten a dvou českých studií BY Architects a PD Filip. Městská část Praha 2 má k výběru tohoto návrhu vážné výhrady.

Vítězný návrh Rehwaldt + BY Architects + PD Filip v maximální možné míře dodržuje kompozici korzovního parku Františka Thomayera z 19. století a mění ji pouze v detailech. Odpovídá spíše podobě zámeckého parku zasazeného do centra velkoměsta. Návrh odmítá řešit problematiku dopravy v klidu. Ruší další parkovací místa, která ještě zbyla po první a dosud nedokončené dopravní etapě revitalizace náměstí.

Městská část Praha 2 si je vědoma nutnosti revitalizace náměstí jako celku a nechce blokovat další postup. Do protokolu o výsledku hlasování zástupci městské části uvedli: „Řešení předložené vítězem nesplňuje většinu požadavků Prahy 2, které již byly podkladem pro dřívější soutěž v roce 2008, ani podklady, které Praha 2 poskytla pro soutěž nynější a jejichž plnění požadovala. S výsledným výběrem zástupce Prahy 2 nesouhlasí, ale podřizuje se rozhodnutí kolektivního orgánu.“

Vedení Prahy 2 doufá, že návrh není konečný a bude se dál rozvíjet během zpracování další projektové dokumentace. Městská část bude aktivně prosazovat své požadavky, týkající se mimo jiné řešení cestní sítě, kácení stromů, umístění kavárny a dětského hřiště či vybudování podzemních garáží náhradou za rušená stání.

 

 


 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 15.11.2018 – webadmin@praha2.cz